Sztandar szkoły uczestniczył
w Gminnych Odchodach
Święta Niepodległości


11 listopada 2011 roku w godzinach przedpołudniowych poczet sztandarowy w osobach Adrian Nowiński, Andżelika Gromadzińska oraz Marta Szygenda razem z Dyrektorem szkoły Panią Jolantą Kamińską oraz nauczycielami - Panią Bożeną Szelewską i Panem Robertem Batorskim udał się na Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kościele w Cieninie Kościelnym. Dalsza część obchodów miała miejsce w Wilcznej, pod pomnikiem Bohaterów Września 1939 roku.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy obchodów zostali zaproszeni na obiad do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilcznej.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni