Dzień Edukacji Narodowej


Na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (popularnie zwanego Dniem Nauczyciela) wszystkich pracowników szkoły oraz emerytów, zaprosili członkowie Samorządu Uczniowskiego. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły p. Jolanta Kamińska, która powitała wszystkich pracowników oraz przybyłych gości w osobach Wójta Gminy Słupca p. Grażynę Kazuś i emerytowanego nauczyciela p. Władysława Szymańskiego.

Podczas części artystycznej, która przebiegała pod hasłem "Aby się kształtem stała chwila" przeplatały się słowa podziękowań, wspomnień i życzeń, płynące z wierszy i piosenek. W części finałowej programu wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz goście z rąk występujących dzieci otrzymali przepiękne róże. Występ, który był przygotowany pod kierunkiem p. Ewy Pokorskiej - Furmaniak oraz p. Roberta Batorskiego, został nagrodzony gromkimi brawami.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja aby podziękować nauczycielom i pracownikom szkoły za Ich całoroczną pracę. Słowami: "Życzę zdrowia, wytrwałości, twórczych myśli oraz kreatywnej współpracy..." dyrektor szkoły przekazała życzenia oraz poinformowała, że Nagrodę Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymują: p. Barbara Jarzębowska, p. Urszula Drewniacka i p. Robert Batorski. Nagrodę Dyrektora otrzymała również p. Anna Drzewiecka - referent szkoły. Po południu podczas wspólnego spotkania nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli gminy Słupca nagrodę Wójta Gminy Słupca odebrała dyrektor szkoły p. Jolanta Kamińska.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni