Dzień języka angielskiego


19 grudnia w naszej szkole odbyły się dwa spotkania poświęcone językowi angielskiemu. Na drugiej godzinie lekcyjnej spotkały się w sali z tablicą interaktywną klasy IV, V oraz VI. Zajęcia przeprowadziła pani Emilia Czerniejewska - nauczyciel uczący języka angielskiego w tych klasach. Pierwsza część spotkania to prezentacja multimedialna, której tematyka dotyczyła informacji związanych ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast w części drugiej uczniowie podzieleni na grupy rozwiązywali zadania przekazane przez prowadzącą. Na zakończenie klasy obejrzały animację, podczas której uczniowie poznawali bądź też utrwalali słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Trzecia godzina lekcyjna, to spotkanie klasy I, II i III. Zajęcia prowadziła ucząca w tych klasach języka angielskiego pani Paulina Bartkowiak. Młodsi uczniowie również obejrzeli prezentację o Stanach Zjednoczonych (dostosowaną poziomem wiedzy do klas młodszych), po czym chętni uczniowie (których nie brakowało) mieli okazję do rozwiazywania wielu interaktywnych zagadek i zadań (związanych a językiem angielskim) korzystając z tablicy interaktywnej.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni