Ślubowanie pierwszaków


26 października był szczególnie ważnym i uroczystym dniem w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym dniu pierwszacy zostali włączeni w poczet uczniów naszej szkoły.

Odświętnie ubrani uczniowie dziarskim krokiem weszli na salę gimnastyczną, gdzie gromkimi brawami witali ich starsi koledzy, nieco stremowani rodzice oraz zaproszeni goście: dyrektor szkoły - pani Jolanta Kamińska, Wójt Gminy Słupca - pani Grażyna Kazuś, proboszcz parafii p.w. św. Leonarda - ksiądz Jacek Dziel, przewodnicząca Rady Rodziców - pani Sylwia Orzechowska-Wośkowiak oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Po odśpiewaniu hymnu, wychowawczyni klasy pierwszej pani Bożena Szelewska, powitała wszystkich gości oraz przedstawiła pierwszoklasistów-bohaterów tej uroczystości.

Aby dostąpić zaszczytu pasowania, uczniowie musieli wykazać się swoimi umiejętnościami. Tak więc pierwszoklasiści odpowiadali na pytania dotyczące życia szkolnego, bezpieczeństwa na drogach, śpiewali, tańczyli oraz pokonywali tor przeszkód.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrym uczniem i dobrym kolegą, słuchać i szanować nauczycieli, nauczyć się tego co mądre i piękne.

Po uroczystym wręczeniu ołówka przez przedstawicieli rodziców - panią Lidię Ślugaj, dyrektor szkoły dokonała aktu pasowania na ucznia i wręczyła dyplomy. Następnie ksiądz proboszcz poświęcił uczniom tornistry i przybory szkolne.

Po tej części pierwszoklasiści wyrazili swoje podziękowania rodzicom, nauczycielom i zaproszonym gościom oraz wręczyli kwiaty.

Wychowawczyni, rodzice i goście złożyli nowozaprzysiężonym uczniom życzenia, gratulacje i upominki.

Drugą część uroczystego dnia, dzieci spędziły wraz z gośćmi w klasie , gdzie rodzice zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.

Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni