Lekcja Wolności


Od początku maja do 4 czerwca w naszej szkole trwała realizacja projektu edukacyjnego " Ocalić od zapomnienia", którego autorką jest pani Barbara Jarzębowska. Inspiracją do jego napisania stała się akcja " Lekcja Wolności' organizowana przez MEN w ramach obchodów wydarzeń 1989 roku. Wychodzi ona naprzeciw potrzebom nauczycieli i uczniów klas IV-VI, którzy preferują w procesie zdobywania umiejętności postawy twórcze, integrujące różne dziedziny sztuki i obszary wiedzy. W realizacji działań autorkę wspomagali pani Ewa Pokorska-Furmaniak oraz pan Robert Batorski.

Wędrówkę przez historię uczniowie rozpoczęli od zbierania - z różnych dostępnych źródeł - informacji na temat wydarzeń z tamtych lat. Wynikiem działań stała ich prezentacja w formie gazetki. Przeprowadzali również wywiady z członkami rodzin lub znajomymi, którzy pamiętają tamte trudne czasy. Aby przybliżyć uczniom znaczenie słowa wolność,wychowawcy przeprowadzili okolicznościowe godziny wychowawcze. Uczniowie wzięli również udział w konkursie fotograficznym " Wolność w kadrze". Realizując kolejne działanie projektu, wykonali przepiękne prace plastyczne ,tworząc galerię " Wolność barwą malowana".

W dniu 4 czerwca podczas apelu szkolnego nastąpiło podsumowanie projektu. Aby uczcić 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który będzie działał w następnym roku szkolnym.

Oto skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015


Klasa IV


Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały:


Wyróżnienia w konkursie fotograficznym otrzymały:

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni