Wizyta Studyjna


9 czerwca 2014 roku to dzień, który na długo pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej. W tym dniu, Dniu Patrona naszej szkoły Ireny Kosmowskiej, po krótkim apelu poświęconym właśnie tej postaci, wszyscy udali się na salę gimnastyczną. Tam odbyła się bardzo ważna uroczystość - wizyta studyjna, czyli uroczystość podsumowująca prawie czteroletni okres przygotowawczy do wstąpienia do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Swoją obecnością, w tak ważnym dla całej społeczności szkolnej dniu, zaszczycili: Wójt Gminy Słupca pani Grażyna Kazuś, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie pani Dorota Rogalska-Daszkiewicz, dyrektor Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Słupca pani Ewa Romańska, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pani Sylwia Dobrosielska, Naczelnik Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu druh Wojciech Młodożeniec, przewodnicząca Rady Rodziców pani Sylwia Orzechowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Gółkowa pani Mirosława Owczarzak oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły pani Jolanta Kamińska, która powitała przybyłych gości, po czym oddała głos szkolnemu koordynatorowi Projektu Szkoła Promująca Zdrowie panu Robertowi Batorskiemu.

Koordynator podczas kilkunastu minut wystąpienia przedstawił historię powstania inicjatywy wstąpienia naszej szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie , a także przypomniał problemy - hasła priorytetowe, które towarzyszyły realizacji projektu podczas prawie czterech lat działań:

W dalszej części swego wystąpienia pan Robert Batorski przekazał zebranym garść danych statystycznych dotyczących realizacji Projektu:

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni