Ślubowanie klasy I


17 października 2013 r. to pamiętna data dla pierwszoklasistów. W tym dniu w Szkole Podstawowej w Kotuni odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I. Punktualnie o godzinie 10.00 uczennica klasy VI Julia Strugalska powitała i przedstawiła pierwszaków. Zaproszonych gości- Wójta Gminy Słupca panią Grażynę Kazuś, dyrektora SASiP Gminy Słupca panią Ewę Romańską, dyrektora szkoły panią Jolantę Kamińską oraz księdza proboszcza Zbigniewa Szyka, nauczycieli, rodziców i uczniów - powitała wychowawczyni klasy I - pani Emilia Kalisty. Bohaterowie uroczystości, zaprezentowali program artystyczny, podczas którego recytowali wiersze, śpiewali piosenki, i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

Pasowanie na ucznia (niebieskim ołówkiem) było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Rodzice dzieci klasy pierwszej również wstępują do grona społeczności szkolnej i za pośrednictwem przedstawiciela rodziców klasy pierwszej pani Agnieszki Łechtańskiej, złożyli deklarację, że są rodzicami NA MEDAL!. Ksiądz proboszcz poświęcił tornistry pierwszaków.

W dalszej części uroczystości pierwszoklasiści przyjęli życzenia i upominki od zaproszonych gości, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, rodziców oraz koleżanek i kolegów z klasy II i III. W podziękowaniu za uświetnienie uroczystości wręczyli zaproszonym gościom kwiaty.

Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Pełni wrażeń, w towarzystwie dumnych rodziców, udali się do domów.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni