Sprzątanie Świata


Akcja ta ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych( w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako łańcuch działań, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka i na końcu recykling. To także zachęta do dbania o środowisko. Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci – liczba ich nie maleje; na miejsce zebranych wyrzucane są nowe. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci lecz zmiana nawyków w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów, unikaniu tworzenia odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu.

20 września 2013 roku uczniowie wszystkich klas naszej szkoły, podczas jednej godziny lekcyjnej, uczestniczyli w akcji ekologicznej Sprzątanie Świata. Każda klasa miała wyznaczony teren, który solidnie posprzątano. Efekty pracy były zadowalające.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni