Informacja o innowacji pedagogicznej


W II półroczu roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole prowadzona była przez jej autorkę Barbarę Jarzębowską innowacja pedagogiczna ORTOfajnaGRAFIA. Realizując jej cele, uczniowie podejmowali się wielu zadań. Dużą popularnością cieszyła się zabawa w ortograffiti. Na tablicy zastało umieszczonych ponad trzysta wyrazów z trudnością ortograficzną. Graffitowy zapis miał również wpływ na rozwijanie spostrzegawczości oraz utrwalanie umiejętności "widzenia wyrazu". Inną ciekawą formą wizualną było prowadzenie na bieżąco kącików ortograficznych ze słownictwem charakterystycznym dla danego przedmiotu. Powstały kąciki: historyczny, przyrodniczy, polonistyczny, muzyczny, komputerowy, techniczny i matematyczny.

Dużą pomysłowością wykazali się uczniowie, prowadzący bogate w zasób słownictwa, piękne pod względem plastycznym słowniczki ortograficzne - na ten sposób pracy nad ortografią zdecydowało się 26 uczniów.

Podczas realizacji treści programowych w czasie zajęć lekcyjnych i kół założone cele realizowane były różnymi metodami i formami pracy. Duże zaangażowanie i kreatywność uczniów pojawiała się podczas pracy mnemotechnikami. Uczniowie tworzyli łańcuchy skojarzeń i ciągi znaczeniowe związane z określoną trudnością ortograficzną, redagowali historyjki ortograficzne oraz treści dyktand. Metody aktywizujące mobilizowały dzieci do twórczych działań podczas zabaw i gier dydaktycznych, burzy mózgów.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni