Szkolny Turniej
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. Ratujemy, uczymy ratować odbywał się w dniach 25 kwietnia do 4 maja 2016 roku. Wszyscy uczniowie naszej szkoły oglądali film instruktażowy pt.: "Ratujemy i uczymy ratować". Następnie odbywały się praktyczne ćwiczenia w klasach, gdzie uczniowie układali poszkodowanego w pozycji bocznej oraz prowadzili resuscytację krążeniowo - oddechową na fantomach. W klasach młodszych wychowawcy zaprezentowali i omówili znaki drogowe. Dzieci je rysowały, malowały i wycinały. Szkoła została przyozdobiona plakatami pt. Bezpieczna droga do szkoły. Uczniowie otrzymali również podręczniki do nauki pierwszej pomocy.

W ramach podsumowania 6 maja 2016 roku odbyło się spotkanie ,w czasie którego każda klasa młodsza przedstawiała krótką inscenizację dotyczącą wylosowanej tematyki udzielania pomocy poszkodowanym oraz prezentowała piosenki dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Na zakończenie koordynator turnieju pani Elżbieta Chmielewska przeprowadziła, krótki egzamin dotyczący udzielania pomocy poszkodowanym. Uczniowie zdali egzamin i otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Głównym celem Szkolnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego było szerzenie wśród uczniów wiedzy o pierwszej pomocy i zachowaniach w sytuacjach zagrożenia życia. Wszystko po to, aby móc uratować komuś życie!!!


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni