Szkolny finał akcji Góra Groszza


Od dnia 23 listopada 2015 roku do 04 grudnia 2015 roku w naszej szkole podobnie jak w poprzednich latach przeprowadzona została ogólnopolska akcja "Góra Grosza". Organizatorem XVI już edycji jest Towarzystwo "Nasz Dom" z siedzibą w Warszawie. Celem powyższej akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przygotował dla każdej klasy puszki, do których uczniowie wrzucali przyniesione przez siebie pieniądze. Przeprowadzona akcja była dla naszych uczniów dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić, że oddając choćby 1 grosz, można przyczynić się do zrealizowania wszelkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Po zakończeniu tej szlachetnej akcji odbylo się ważenie oraz policzenie wszystkich zebranych monet. Dnia 14 stycznia 2016 roku Samorząd Uczniowski dokonał podsumowania akcji podczas apelu. Ogółem podczas już XVI edycji "Góry Grosza" zebraliśmy 319.02 zł, która za pośrednictwem Poczty Polskiej zostanie przekazana do Towarzystwa "Nasz Dom". Trzy klasy otrzymały wyróżniania w postaci dyplomów za ilość zebranych pieniędzy:

I miejsce klasa III - 57,84zł

II miejsce klasa V - 56,20zł

III miejsce klasa IIa - 43,61zł

Uczniowie zakończyli apel słowami, którymi każdy powinien się w swoim życiu kierować: "Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas… ". Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy oraz zachęcamy do ponownego okazania tak wielkiego serca w następnej edycji akcji w roku 2016.


Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni