1050 rocznica Chrztu Polski


Dnia 15 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im I. Kosmowskiej w Kotuni odbyło się niezwykłe wydarzenie. Dyrektor szkoły, nauczyciele i cała społeczność uczniowska przyłączyła się do centralnych obchodów związanych z 1050. Rocznicą Chrztu Polski.

O godzinie 8.00 w pobliskiej kaplicy miała miejsce Msza św., którą celebrował proboszcz parafii p.w. św. Leonarda w Słupcy. Ksiądz Zbigniew Szyk przedstawił wszystkim przebieg i skutki przyjęcia chrztu świętego oraz omówił symbole tego sakramentu. Każdy uczestnik Eucharystii miał przypiętą na sercu informację z datą własnego chrztu oraz imieniem, a w ręku trzymał postać swego patrona i opiekuna. Wszyscy odnowili przyrzeczenia chrzcielne i podziękowali za ten piękny dar jakim jest sakrament chrztu. Po zakończeniu Mszy św. nastąpiło przejście przed budynek szkoły. Dla upamiętnienia tej wyjątkowej dla nas rocznicy zasadzony został dąb, którego nazwano na cześć pierwszego historycznego władcy - ,,Mieszko".

Pamiętajmy jednak, że wydarzenie to miało dwa wymiary - duchowy i państwowy. Ten pierwszy przyniósł na nasze ziemie nową religię, w której większość Polaków trwa do dzisiaj. Dzięki tej wierze Polacy na przestrzeni dziejów wielokrotnie nie wyrzekli się ducha polskości. Drugi dał podwaliny dla tworzenia nowoczesnego państwa, które zaistniało na arenie europejskiej.

Uroczystości te są częścią realizowanych w szkole projektów ,,Jak to z chrztem Polski było..." oraz ,,Jesteśmy Polakami".


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni