Wycieczka do Zagrody Pałuckiej


15 grudnia po raz drugi w tym roku klasy II a, II b i III wybrały się do Zagrody Pałuckiej w G±sawie koło Biskupina, gdzie " zabawa uczy a nauka bawi". Uczestniczyli¶my w warsztatach dydaktyczno- manualnych zwi±zanych ze ¶więtami Bożego Narodzenia. Na pocz±tku pogłębili¶my swoj± wiedzę o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych. Następnie uczniowie samodzielnie i według własnego pomysłu zdobili pierniki, dekorowali bombki i wykonywali stroik bożonarodzeniowy. Spod dzieci r±k wyszły prawdziwe arcydzieła, które na pami±tkę zabrały ze sob±. Pierniki oraz inne potrawy wigilijne mogli¶my skosztować podczas wspólnej wieczerzy do której zasiedli¶my po połamaniu się opłatkiem i za¶piewaniu kolęd. Na zakończenie odwiedzili¶my żyw± szopkę w której " przemówiły" do nas ptaki i osiołek. Cukierkami pożegnał nas Mikołaj-biskup. Udział w tych warsztatach wprowadził nas w ¶wi±teczny nastrój.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni