22 kwietnia - Dzień Ziemi


Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków, brakiem wody i zatruwaniem powietrza. Współcześni ludzie późno zrozumieli znaczenie przestrzegania praw przyrody. Na system współczesnej cywilizacji składają się struktury ekonomiczne, polityczne, technika, kultura, religia i etyka. Skuteczny program ochrony środowiska musi opierać się na systemie wartości w obrębie wszystkich tych struktur.

Te fakty przybliżyła nam dzisiaj Ewelina z kl.VI. Jak każdego roku, tak i dzisiaj pod okiem szkolnego koordynatora do spraw profilaktyki - Ewy Pokorskiej-Furmaniak, uczniowie naszej szkoły świętowali DZIEŃ ZIEMI. Młodsze klasy pod okiem wychowawców pani Emilii Kalisty, Justyny Skąpskiej i Urszuli Drewniackiej przedstawiły inscenizacje -"WITAMY WIOSNĘ", "NIESPODZIANKA DLA BRATA","JAK URATOWAĆ LAS" oraz piosenkę "ZIELONY DOM". Nad całością czuwał - jak zawsze - pan Robert Batorski, który zapewnił muzykę i właściwe nagłośnienie. Operatorem kamery i nad zdjęciami czuwał pan Jakub Woźniak. Starsze klasy przygotowały inscenizacje, których myślą przewodnią była ochrona przyrody. Uczniowie klasy piątej i szóstej zaprezentowali cały szereg wierszy i inscenizacje, które wskazywały jak postępować i zachowywać się w lesie i co zrobić ze śmieciami - JAK URATOWAĆ MATKĘ ZIEMIĘ? Występujący zaprezentowali wspaniałe stroje, które wszystkim bardzo się podobały, a które często wykonali sami, bez pomocy dorosłych. Ważnym elementem przedstawienia były wskazówki dotyczące segregacji śmieci. Wszyscy zrozumieli, że tylko w ten sposób można walczyć o czyste lasy, podwórka, drogi, place zabaw, wody, glebę i powietrze. Po zakończeniu programu artystycznego w klasach uczniowie i nauczyciele rozmawiali o tym, jak ważne jest uświadomienie sobie, że dbanie o czystość przynosi wiele korzyści ludziom i środowisku naturalnemu.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni