Spotkanie z policjantem

16 lutego 2017 roku klasa VI uczestniczyła w spotkaniu prowadzonym przez pana Dariusza Nowickiego - policjanta Wydziału Prewencji KPP w Słupcy. Zajęcia profilaktyczne dotyczyły zagrożeń płynących z internetu oraz odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania Internetu.

Głównym tematem zajęć było zjawisko cyberprzemocy, czyli krzywdzenia emocjonalnego drugiego człowieka za pomocą internetu. Cyberprzemoc to takie zachowania jak:

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni