Wizyta - niespodzianka


23 marca odbyło się w szkole uroczyste spotkanie, podczas którego uczniowie klasy II i VI zostali nagrodzenie za wyniki uzyskane w konkursach profilaktycznych: "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" oraz "Dwie strony sieci". Dyrektor szkoły pani Jolanta Kamińska powitała przybyłych gości : pana Bogdana Kukulskeigo - asystenta Wójta Gminy Słupca, , panią Jarosławę Kobos - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, podkomisarza Roberta Górnego - Naczelnika Wydziału prewencji Komendy Powiatowej w Słupcy, aspirant sztabową Marlenę Kukawkę - rzecznika prasowego Komendy Powiatowej w Słupcy oraz aspiranta sztabowego Dariusza Nowickiego z Komendy Powiatowej w Słupcy.

Nagrodzeni uczniowie z klasy II, którzy zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu konkursu "Elementarne zasady bezpieczeństwa", w pierwszym etapie wykonali pracę plastyczną, która wybrano jako najlepszą w powiecie. Praca w formie plakatu zakwalifikowała naszą placówkę do ścisłej czołówki 10 szkół z województwa wielkopolskiego. Aby znaleźć się w finale, szkoły przygotowywały spot na temat bezpieczeństwa. Rozstrzygnięcie finałowe przewidziane jest w maju 2017r. w Poznaniu. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Słupcy wspólnie z policjantami wręczyli wszystkim dzieciom z klasy II nagrody książkowe, a na ręce wychowawcy klasy dodatkowo przekazano dyplom.

Nagrody powędrowały również do uczniów klasy VI naszej szkoły. Niedawno młodzież tej klasy wzięła udział w konkursie "Dwie strony sieci". Przygotowali oni komiksy o zagrożeniach jakie występują w internecie. Również na ręce wychowawcy klasy została wręczona nagroda książkowa oraz dyplom, a nagrodę dla całej szkoły w formie słowników, za duże zaangażowanie w profilaktykę bezpieczeństwa, odebrała Dyrektor Szkoły, Jolanta Kamińska.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni