Turniej BRD


Co roku w naszej szkole odbywa się Szkolny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tym roku szkolnym odbył się w dniach 9 - 13 kwietnia 2018 roku pt. Ratujemy, uczymy ratować. Cała społeczność uczniowska oglądała filmy instruktażowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie dowiedzieli się z nich: jak sprawdzić stan przytomności osoby poszkodowanej, jak rozróżnić czy osoba poszkodowana reaguje czy nie reaguje, że do każdej osoby nieprzytomnej należy wezwać pogotowie, kiedy należy prowadzić resuscytację, że prowadząc resuscytację należy powtarzać cykl 30 uciśnięć i 2 wdechy oraz utrwalili znajomość numerów alarmowych.

Następnie odbywały się praktyczne ćwiczenia w klasach, gdzie uczniowie układali poszkodowanego w pozycji bocznej oraz prowadzili resuscytację krążeniowo - oddechową na fantomach. Dzieciom w klasach młodszych zostały zaprezentowane i omówione znaki drogowe. Szkoła została przyozdobiona plakatami pt. Bezpieczna droga do szkoły.

Podsumowaniem było spotkanie ,w czasie którego uczniowie klas młodszych przedstawiali krótkie inscenizacje dotyczące tematyki udzielania pomocy poszkodowanym, zaprezentowali piosenki dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Głównym celem Szkolnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego było propagowanie bezpiecznych zasad zachowania się w różnych sytuacjach drogowych, a także kształtowanie nawyków poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

Koordynatorem Szkolnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego była pani Elżbieta Chmielewska.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni