Ciekawość nie zawsze się opłaca


20 września 2017r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. "Ciekawość nie zawsze się opłaca". Warsztaty prowadził pan Adam Bojakowski z Centrum Działań Profilaktycznych. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów klasy V i VI.

Uczniowie dowiedzieli się na czym polega i jak powstaje uzależnienie. Poznali negatywne skutki oddziaływania substancji psychoaktywnych na ludzki organizm oraz psychikę. Prowadzący uświadomił uczniom jakie korzyści płyną z abstynencji. Dzieci uczone były zachowań asertywnych – tak, by w odpowiednim momencie umiały przeciwstawić się presji otoczenia i powiedzieć NIE, gdy ktoś zaproponuje im szkodliwe substancje.Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom, że sięganie po używki nie jest przejawem dorosłości, lecz początkiem niekończących się problemów we wszystkich ważnych dla nich sferach życia.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni