Razem przeciw przemocy


W ramach realizacji projektu profilaktycznego pn. "Razem przeciw przemocy" Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych w Słupcy oraz Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Słupca zorganizowała konferencję dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu gminy Słupca.

Impreza odbyła się pod pod hasłem "Dzieci dla dzieci o przemocy". Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości młodzieży na temat przemocy domowej i rówieśniczej oraz kształtowanie i promowanie prawidłowych postaw moralnych wobec problemu. Przedsięwzięcie objęła patronatem Wójt Gminy Słupca.

W Miejskim Domu Kultury w Słupcy zorganizowano 20 listopda 2017 roku konferencję dla młodzieży pod hasłem "Dzieci dla dzieci o przemocy". Spotkanie otworzył wykład psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagopgicznej pani Agaty Popielarskiej. Następnie dla zgromadzonych w sali kinowej uczniów rówieśnicy przygotowali wraz z nauczycielami prelekcje i prezentacje teatralno - multimedialne na temat przemocy domowej i rówieśniczej. Trudna tematyka spotkania poprzez odpowiednio dobraną formę i przekaz były świetnie przygotowane dla młodych odbiorców. Występujący uczniowie wykazali się umiejętnościami aktorskimi i dziennikarskimi. Godne pochwały okazały się różne pomysły na przedstawienie poruszanych zagadnień. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy przygotowali "humorystyczne" podejście to tematu przemocy. Kabaretowe scenki oprócz wywołania początkowo uśmiechu, zmusiły uczestników konferencji do przemyślenia i zastanowienia się nad naszym podejściem do problemu przemocy.

Potyczki uczniów oceniała powołana komisja. W jej skład weszli zaproszeni goście z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu kom. Michał Królikowski i podkom. Szymon Witczak oraz przedstawiciele organizatorów. Spośród siedmiu przygotowanych prezentacji komisja najwyżej oceniła występ Szkoły Podstawowej w Drążnej. Szkoła Podstawowa w Kotuni otrzymała nagrodę Dyrektora MDK w Słupcy i wolny wstęp do kina na wybrany film. Nagrody ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy trafiły do wszystkich uczniów biorących udział w przedsięwzięciu. Wręczał je I Zastępca Komendanta Powiatowego mł.insp. Jan Rabiej wraz z Wójt Gminy Słupca Grażyną Kazuś.

Konferencja wpisała się w realizację działań profilaktycznych związanych z programem "Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny" i przygotowanym dla projektu kalendarzem. W dniu 19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni