Zakończenie roku szkolnego


W dniu 22 czerwca br. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła dziękczynna Msza Św. sprawowana przez ks. Zbigniewa Szyka w Kaplicy pw. Matki Boskiej Fatimskiej. Po jej zakończeniu cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Wójt Gminy Słupca pani Grażyna Kazuś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Rafał Chmiel, prezes Stowarzyszenia "Nasze Dzieci Nasza Szkoła" pani Agnieszka Łechtańska, proboszcz Parafii pw. Św. Leonarda w Słupcy ksiądz Zbigniew Szyk, Sołtys Kątów pani Henryka Bengier, Sołtys Borków pan Jan Wolnicki oraz panowie Krzysztof Kamiński i Jacek Wałowski.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły pani Jolanta Kamińska powitała wszystkich zebranych i podsumowała mijający rok szkolny, przedstawiając m.in. największe osiągnięcia, jakie były udziałem uczniów szkoły. Dwie uczennice, za najwyższe osiągnięcia w nauce w mijającym roku szkolnym, zostały uhonorowane nagrodą książkową, ufundowaną przez Wójta Gminy Słupca. Nagrody osobiście wręczała pani Wójt Grażyna Kazuś. Następnie pani dyrektor oddała głos Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, który wręczył uczniom klasy 5 - laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Kalendarzowego "Żywioły i Ludzie", organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Nagrody te, to 6 tabletów oraz imienne podziękowania i gratulacje dla uczniów. Do życzeń dołączyła się pani Agnieszka Łechtańska, która w imieniu Starosty Powiatu Słupeckiego przekazała klasie 5 oraz współtwórcom spotu filmowego panu Robertowi Batorskiemu i Jakubowi Woźniakowi drobne upominki. Następnie głos zabrała pani Grażyna Kazuś Wójt Gminy Słupca przekazując uczniom klasy 5 wspaniałą, radosną nowinę o tym, że Urząd Gminy w Słupcy w nagrodę za tak wysokie osiągnięcie, pokryje koszty jednodniowej wycieczki w dowolne miejsce. W tak uroczystej chwili z rąk dyrektora szkoły odebrali również panowie, którzy brali udział w nagraniu spotu - pan Krzysztof Kamiński (aktor statysta) oraz pan Jacek Wałowski (operator kamery). Podziękowania dla nieobecnego Wojciecha Batorskiego (operator kamery i montażysta) odebrał pan Robert Batorski.

W dalszej części uroczystości pani dyrektor skierowała słowa do państwa sołtysów oraz pana Fabiana Maćkowiaka (właściciela firmy Fabnet), którym podziękowała za pomoc finansową w zakupie nowych komputerów do szkolnej pracowni komputerowej.

Następnie rozpoczęła się część uroczystości, w czasie której pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczała świadectwa i nagrody uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Zostały również wręczone nagrody za całoroczne konkursy organizowane w szkole.

Na zakończenie uroczystości dyrektor złożyła wszystkim obecnym udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, po czym uczniowie rozeszli się do swoich klas, gdzie z rąk wychowawców otrzymali świadectwa promocyjne do następnej klasy.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły życzymy spokojnych i słonecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni