Szkoła Pozytywnego Myślenia


Nasza szkoła od lutego 2019r., bierze udział w programie certyfikacji szkół ,,Szkoła Pozytywnego Myślenia'' realizowanym w ramach projektu ,,Myślę Pozytywnie''. Program ten szkoła będzie realizowała do grudnia 2020 r.

O projekcie

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.

Program certyfikacji szkół jako "Szkół Pozytywnego Myślenia" oferuje:

Całość wsparcia w ramach programu certyfikacyjnego jest współfinansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz ze środków własnych Instytutu Edukacji Pozytywnej.

Szczegółowe informacje o projekcie uzyskać można na stronie myslepozytywnie.pl

Rodzice, nauczyciele oraz dzieci w zakładce Rozwiązania znajdą dla siebie elearing, który zawiera szkolenia, ankiety interaktywne oraz dostarczy wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotuni co miesiąc otrzymuje na platformie wsparcia zadanie do wykonania.

W miesiącu lutym 20119 r., nauczyciele mieli możliwość wykonania szkolenia on-line na platformie wdrożeniowej. Szkolenie zakończone było uzyskaniem certyfikatu.

W miesiącu marcu 2019r., szkoła otrzymała zadanie przeprowadzenia minimum trzech lekcji wychowawczych według scenariuszy zajęć oferowanych przez Szkolę Pozytywnego Myślenia. Zadanie zostało wykonane dzięki zaangażowaniu dzieci, otwartości na różne problemy społeczne jak i ciekawości poznawczej.

Przedstawiamy tematy zajęć realizowane w naszej szkole.

Klasy IV-VI

1. Zajęcia wychowawcze zrealizowane w dniu 08.03.2019r. w ramach projektu ,,Myślę pozytywnie''

Temat zajęć: "Czy mamy coś wspólnego?". Odnajdywanie się w grupie

Klasa: V A

Realizowała : Kamila Gruszczyńska

2. Zajęcia wychowawcze realizowane w dniu 11.03.2019r., w ramach projektu "Myślę Pozytywnie".

Temat zajęć "Pomóżmy osobą z niepełnosprawnościami". Empatia

Klasa VI

Realizowała: Kamila Gruszczyńska

3.Zajęcia wychowawcze realizowane w dniu 15.03.2019r., w ramach projektu "Myślę Pozytywnie"

Umiejętność krytycznego myślenia i spojrzenia na budowane wzorce medialne Temat zajęć "Czy media czasem oszukują"

Klasa V Bb

Realizowała: Kamila Gruszczyńska

4. Zajęcia wychowawcze realizowane w dniu 22.03.2019r., w ramach projektu "Myślę Pozytywnie".

Temat zajęć "Pomóżmy osobą z niepełnosprawnościami" Empatia

Klasa IV

Realizowała: Kamila Gruszczyńska

Klasy I-III

1. Zajęcia wychowawcze realizowane w dniach 04. 03.2019 r. -06.03.2019 r., w ramach projektu "Myślę Pozytywnie"

Temat zajęć "Ważne-nieważne"

W pływu technologii na życie człowieka, w tym na jego życie psychiczne i fizyczne

Klasy I, II i III

Realizowała: Justyna Skąpska

Serdecznie zapraszamy do śledzenia działań związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne społeczności uczniowskiej. Zadania certyfikacyjne odkrywane są na platformie z początkiem każdego miesiąca. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przeprowadzonych zajęć.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni