Absolwenci
Szkoły Podstawowej
im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni


W latach 1961/1962 - 2014/2015 naszą szkołę opuściło 1114 absolwentów, w tym 567 dziewcząt i 547 chłopców.

Rok szkolny 1961/1962

Wychowawca - Edmunda Manuszak

1.Balcerek Maria
2.Błaszczak Marianna
3.Bryk Anna
4.Brzezińska Zofia
5.Ciążeński Henryk
6.Czerniak Ryszard
7.Czerniak Krystyna
8.Jabłońska Alicja
9.Kamińska Eugenia
10.Kamińska Wanda
11.Kamińska Zofia
12.Malanowski Karol
13.Okulska Zofia
14.Pankros Marian
15.Smarzyński Tadeusz
16.Sompolski Henryk
17.Stróżyk Florian
18.Wilczyński Grzegorz

Rok szkolny 1962/1963

Wychowawca - Edmunda Manuszak

1.Biadasz Henryk
2.Ciążeńska Jadwiga
3.Ciążeńska Wanda
4.Głowala Teresa
5.Hałas Ireneusz
6.Imbiorowicz Danuta
7.Kowalewska Zofia
8.Kupna Halina
9.Majdecka Maria
10.Nowak Jerzy
11.Owczarzak Henryk
12.Pilarczyk Wiesława
13.Przybylski Jan
14.Skowrońska Jadwiga
15.Smarzyńska Barbara
16.Sobczak Stefan
17.Urban Irena
18.Wiśniewska Daniela

Rok szkolny 1963/1964

Wychowawca - Edmunda Manuszak

1.Biadasz Daniela
2.Bagiński Zdzisław
3.Drop Anna
4.Hałas Danuta
5.Imbiorowicz Józef
6.Ignaczak Jadwiga
7.Jabłoński Grzegorz
8.Janiak Zofia
9.Kaźmierczak Janina
10.Łyskawa Zdzisław
11.Marczyński Tadeusz
12.Malanowska Elżbieta
13.Michalak Krystyna
14.Nowak Henryk
15.Owczarzak Irena
16.Przybylska Maria
17.Przybylski Kazimierz
18.Pułról Maria
19.Reks Henryka
20.Smarzyńska Alicja
21.Urbaniak Jan
22.Urbaniak Stanisław
23.Witowska Halina
24.Wieczorek Marian
24.Woźniak Seweryn

Rok szkolny 1964/1965

Wychowawca - Edmunda Manuszak

1.Bagińska Genowefa
2.Balcerek Barbara
3.Biadasz Radzisława
4.Błaszczak Marian
5.Błoniewski Józef
6.Błoniewska Zyta
7.Derucka Barbara
8.Drop Barbara
9.Flisiak Paweł
10.Górecki Jan
11.Jankowska Krystyna
12.Kowalewska Krystyna
13.Król Zenon
14.Maciaszek Henryk
15.Rewers Bożena
16.Rewers Józef
17.Siwińska Mirosława
18.Sieradzka Alicja
19.Sompolska Halina
20.Sompolski Zenon
21.Stróżyk Józefa
22.Suszka Zenon
23.Szelewski Marek
24.Wieczorek Ryszard
25.Zakrzewska Halina

Rok szkolny 1965/1966

Wychowawca - Edmunda Manuszak

1.Biadasz Marek
2.Błaszczak Teresa
3.Grodzki Grzegorz
4.Grzybowska Teresa
5.Król Edward
6.Luks Edmund
7.Marczyńska Daniela
8.Marczyński Marian
9.Urbaniak Kazimierz
10.Woźniak Marcin

Rok szkolny 1966/1967

Wychowawca - Alicja Krombholz

Pierwsza klasa ósma

1.Bryk Ryszard
2.Brzeziński Jan
3.Brzezińska Halina
4.Flisiak Józef
5.Imbiorowicz Jadwiga
6.Janiak Krystyna
7.Majdecka Krystyna
8.Owczarzak Sabina
9.Pułról Jadwiga
10.Zakrzewska Aniela

Rok szkolny 1967/1968

Wychowawca - Tadeusz Stempniak

1.Bagińska Irena
2.Biadasz Marek
3.Błaszczak Stanisław
4.Błoniewska Teresa
5.Borkowski Lech
6.Głowala Grzegorz
7.Ignaczak Anna
8.Imbiorowicz Grzegorz
9.Jankowski Ryszard
10.Król Ireneusz
11.Kujawa Andrzej
12.Kupny Jan
13.Majchrzak Adam
14.Okulska Gabriela
15.Sieradzka Wiesława
16.Sompolski Jan
17.Suszka Teresa
18.Szelewski Tadeusz
19.Wiechcińska Jadwiga
20.Wieczorek Alicja
21.Zaparta Bożena
22.Zejer Bożena

Rok szkolny 1968/1969

Wychowawca - Edmunda Manuszak

1.Biadasz Lechosław
2.Błaszczak Bernard
3.Błoniewska Zofia
4.Borkowska Grażyna
5.Czerniak Anna
6.Czerniak Sławomir
7.Dobrychłop Kalina
8.Janiak Czesława
9.Kamińska Grażyna
10.Kobylarz Henryka
11.Kowalewski Ryszard
12.Kozioł Krystyna
13.Kujawa Stanisław
14.Łodziewska Mirosława
15.Manikowska Alina
16.Musiałowska Danuta
17.Piechalak Zenon
18.Rosadowski Ryszard
19.Sompolska Olga
20.Strzeliński Roman
21.Wiechcińska Władysława
22.Wiśniewska Stanisława
23.Wiśniewski Edward

Rok szkolny 1969/1970

Wychowawca - Edmunda Manuszak

1.Antczak Józef
2.Bagiński Zbigniew
3.Bartkowiak Grażyna
4.Bartkowiak Sabina
5.Borowska Alina
6.Błaszczak Bożena
7.Czekalski Stanisław
8.Czerniak Roman
9.Derucka Ewa
10.Drop Zdzisława
11.Furmaniak Bożena
12.Gaca Marian
13.Giszter Mirosław
14.Gołębiowska Halina
15.Kamińska Maria
16.Kołtuniak Ryszard
17.Kowalewski Zdzisław
18.Łukaszewska Aniela
19.Maciaszek Ireneusz
20.Mikołajewski Jerzy
21.Nowak Krystyna
22.Owczarzak Krystyna
23.Szymaniak Andrzej
24.Urbaniak Maria
25.Wiśniewska Dorota
26.Woźniak Barbara

Rok szkolny 1970/1971

Wychowawca - Krystyna Powidzka

1.Błaszczak Krystyna
2.Bryk Jan
3.Czekalska Wanda
4.Drop Ireneusz
5.Gaca Krystyna
6.Głowala Danuta
7.Górecki Bogusław
8.Grodzki Mieczysław
9.Grzybowski Jan
10.Imbiorowicz Zdzisław
11.Kałużny Wiesław
12.Kamiński Krzysztof
13.Konieczka Zdzisława
14.Kosiński Zdzisław
15.Król Bożena
16.Król Marek
17.Król Maria
18.Kujawa Marek
19.Kujawa Henryk
20.Kupna Grażyna
21.Łodziewska Jadwiga
22.Łyskawa Wanda
23.Majchrzak Zofia
24.Marczyńska Gabriela
25.Pułról Jan
26.Rataj Jadwiga
27.Wiśniewski Jerzy
28.Witowski Antoni
29.Zaparta Krystyna

Rok szkolny 1971/1972

Wychowawca - Krystyna Pułról

1.Biadasz Roman
2.Bryk Krystyna
3.Drop Henryk
4.Brzezińska Ewa
5.Frątczak Grażyna
6.Głowala Andrzej
7.Grodzka Grażyna
8.Kołtuniak Waldemar
9.Kosińska Maria
10.Kowalewska Grażyna
11.Król Ryszard
12.Kujawa Paweł
13.Łukaszewski Ryszard
14.Mikołajewski Mirosław
15.Okulski Henryk
16.Pilarczyk Kazimierz
17.Półról Józef
18.Reks Ireneusz
19.Rosadowska Krystyna
20.Sieradzki Mirosław
21.Strzelińska Bernardyna
22.Wieczorek Grzegorz
23.Woźniak Grzegorz

Rok szkolny 1972/1973

Wychowawca - Krystyna Powidzka

1.Biadasz Hanna
2.Błaszczak Mirosław
3.Bryk Anna
4.Burda Grażyna
5.Chruściela Tadeusz
6.Drop Bogdan
7.Gaca Anna
8.Górecki Henryk
9.Gruszczyńska Elżbieta
10.Kołtuniak Mirosława
11.Konieczka Marek
12.Król Janusz
13.Łodziewska Ewa
14.Łukaszewski Wiesław
15.Pułról Hanna
16.Rewers Alicja
17.Siwińska Maria
18.Szafrańska Krystyna
19.Wiśniewska Maria
20.Woźniak Eugeniusz
21.Zejer Zenobia

Rok szkolny 1973/1974

Wychowawca - Wiesław Pułról

1.Antczak Genowefa
2.Bartkowiak Barbara
3.Biadasz Ryszard
4.Błaszczak Roman
5.Błoniewska Ewa
6.Bryk Józef
7.Czerniak Mirosław
8.Kałdan Andrzej
9.Kołtuniak Hanna
10.Kowalewska Ewa
11.Kruszka Urszula
12.Kucharczak Andrzej
13.Kujawa Halina
14.Łukaszewska Wanda
15.Mikołajewski Czesław
16.Okulski Romuald
17.Półról Piotr
18.Pułról Piotr
19.Sompolska Emilia
20.Szafrańska Ewa
21.Wośkowiak Jan

Rok szkolny 1974/1975

Wychowawca - Tadeusz Stempniak

1.Bryk Barbara
2.Bryk Mirosław
3.Furmaniak Mieczysława
4.Gaca Jerzy
5.Gołąbiowska Gabriela
6.Jabłoński Bernard
7.Jabłońska Małgorzata
8.Janicka Halina
9.Król Mirosław
10.Marciniak Rafał
11.Matuszewski Henryk
12.Matuszewski Paweł
13.Mikołajewska Helena
14.Pułról Mariola
15.Walkowiak Janusz
16.Wieczorek Jan
17.Wiśniewska Henryka
18.Wiśniewski Krzysztof
19.Zejer Daniela
20.Ziółkowska Stefania

Rok szkolny 1975/1976

Wychowawca - Marek Ucinek

1.Bagińska Barbara
2.Bartkowiak Alfreda
3.Borowska Maria
4.Czerniak Jarosław
5.Drzewiecki Mirosław
6.Gaca Jarosław
7.Chruściela Małgorzata
8.Kielan Andrzej
9.Kowalski Karol
10.Kurkiewicz Józef
11.Matuszewski Jarosław
12.Król Karol
13.Marciniak Elżbieta
14.Nowak Bożena
15.Nowak Zbigniew
16.Paluszewska Zdzisława
17.Popielarska Daniela
18.Półrul Barbara
19.Rataj Adam
20.Stępień Sławomir
21.Stróżyk Małgorzata
22.Szymaniak Elżbieta
23.Wieczorek Eleonora
24.Zaparty Andrzej

Rok szkolny 1976/1977

Wychowawca - Krystyna Pułról

1.Andrzejak Leszek
2.Białek Marzena
3.Brzezińska Jadwiga
4.Ciążeńska Halina
5.Derucki Stanisław
6.Drewniacka Urszula
7.Drop Jarosław
8.Drzewiecka Bogumiła
9.Furmaniak Mariola
10.Kucharczak Zdzisław
11.Kwaśniewska Mirosława
12.Langner Piotr
13.Przybylska Elżbieta
14.Rewers Krzysztof
15.Rosadowski Józef
16.Sieradzka Dorota
17.Wiechicńska Małgorzata
18.Wiśniewska Maria

Rok szkolny 1977/1978

Wychowawca - Wiesław Pułról

1.Adamczyk Barbara
2.Adamczyk Ireneusz
3.Biadasz Alicja
4.Chruściela Zofia
5.Czerniak Danuta
6.Gaca Małgorzata
7.Głowala Jadwiga
8.Jabłoński Jacek
9.Jarząbek Jarosław
10.Kapturska Barbara
11.Kowalewska Halina
12.Kowalski Roman
13.Kruszka Barbara
14.Kujawa Karol
15.Kurkiewicz Dorota
16.Kurzaj Roman
17.Marciniak Krystyna
18.Pirucki Zbigniew
19.Pułról Grażyna
20.Pułról Grzegorz
21.Stogiński Kazimierz
22.Szymaniak Barbara
23.Walerczyk Wiesława
24.Zaparty Sławomir

Rok szkolny 1978/1979

Wychowawca - Tadeusz Stempniak

1.Bartkowiak Danuta
2.Borowski Władysław
3.Burda Hanna
4.Burda Marzena
5.Czerniak Krzysztof
6.Gaca Maria
7.Gałczyńska Renata
8.Gołąbiowska Stanisława
9.Grodek Barbara
10.Grzybowski Jarosław
11.Hałas Marek
12.Kałużna Wioletta
13.Król Dorota
14.Kwaśniewski Włodzimierz
15.Langner Jarosław
16.Lepel Roman
17.Łodziewski Zdzisław
18.Łyskawa Zbigniew
19.Nowak Renata
20.Pirucki Marek
21.Rataj Elżbieta
22.Romańska Elżbieta
23.Rosadowski Henryk
24.Walerczyk Jan
25.Zaparty Henryk

Rok szkolny 1979/1980

Wychowawca - Marek Ucinek

1.Bryk Krystyna
2.Chlebowska Małgorzata
3.Derucka Małgorzata
4.Drzewiecki Piotr
5.Gaca Elżbieta
6.Górecki Rafał
7.Jakubowski Wojciech
8.Janicka Barbara
9.Konieczka Mariola
10.Kucharczak Krystyna
11.Mikołajewska Anna
12.Nowak Hanna
13.Nowak Piotr
14.Nowak Sławomira
15.Pułról Sławomir
16.Sobczak Karol
17.Stogiński Jarosław

Rok szkolny 1980/1981

Wychowawca - Krystyna Powidzka

1.Brzezińska Stefania
2.Chruściela Urszula
3.Drewniacki Michał
4.Gaca Małgorzata
5.Gałczyński Ryszard
6.Głowala Krzysztof
7.Kapturski Jarosław
8.Marciniak Jan
9.Marciniak Marek
10.Nowiński Zbigniew
11.Paluszewski Piotr
12.Piotrowska Grażyna
13.Pirucki Dariusz
14.Pirucki Jerzy
15.Przybylski Kazimierz
16.Sochacka Marzena
17.Suszka Paweł
18.Szymańska Magdalena
19.Woźniak Jarosław

Rok szkolny 1981/1982

Wychowawca - Krystyna Pułról

1.Biadasz Krzysztof
2.Janicka Bożena
3.Makowski Zdzisław
4.Matuszewski Ryszard
5.Okupniarek Iwona
6.Parus Leszek
7.Piechalak Mariola
8.Sobczak Beata
9.Wieczorek Michał
10.Woźniak Joanna
11.Woźniak Wanda
12.Zaparta Iwona

Rok szkolny 1982/1983

Wychowawca - Wiesław Pułról

1.Antczak Małgorzata
2.Antczak Mariola
3.Chruściela Marek
4.Ciążeńska Mariola
5.Derucka Elżbieta
6.Drop Małgorzata
7.Jarząbek Zbigniew
8.Kanafa Marzena
9.Kapturski Karol
10.Kużaj Iwona
11.Łodziewska Daniela
12.Makowska Barbara
13.Pułról Zbigniew
14.Rzemyszkiewicz Artur
15.Sochacki Kazimierz
16.Szymańska Joanna
17.Walkowiak Wioletta
18.Wiśniewski Jarosław

Rok szkolny 1983/1984

Wychowawca - Jadwiga Szymańska

1.Antczak Jarosław
2.Chlebowska Wioletta
3.Grocka Renata
4.Hałas Mariola
5.Kanafa Anna
6.Król Beata
7.Kruszka Robert
8.Marciniak Wioletta
9.Matuszewski Sławomir
10.Mielcarek Przemysław
11.Parus Teresa
12.Piotrowski Paweł
13.Przybylska Renata
14.Suszka Iwona
15.Walkowiak Dorota

Rok szkolny 1984/1985

Wychowawca - Tadeusz Stempniak

1.Adamczyk Jolanta
2.Antczak Robert
3.Ciążeński Janusz
4.Chlebowski Jacek
5.Drop Zbigniew
6.Ignaczak Robert
7.Kuźniak Jolanta
8.Łyskawa Krzysztof
9.Majdecki Michał
10.Makowski Andrzej
11.Małowiecki Paweł
12.Pankros Barbara
13.Sompolski Dariusz
14.Strzelińska Aneta
15.Stawski Krzysztof

Rok szkolny 1985/1986

Wychowawca - Maria Boruszak

1.Adamczyk Katarzyna
2.Antczak Barbara
3.Antczak Zbigniew
4.Błaszczak Marek
5.Chruściela Dariusz
6.Drzewiecka Agata
7.Drewniacki Jakub
8.Ignaczak Marlena
9.Janicka Anna
10.Kowalska Katarzyna
11.Langner Ewa
12.Łyskawa Roman
13.Majdecka Jolanta
14.Michalak Waldemar
15.Nowiński Ryszard
16.Popielarski Leszek
17.Przybylska Edyta
18.Romańska Katarzyna
19.Rutkowska Anna
20.Rzemyszkiewicz Dorota
21.Stogińska Renata
22.Szymaniak Lila
23.Wiśniewska Iwona
24.Wośkowiak Roman
25.Woźniak Zbigniew
26.Zaparta Honorata

Rok szkolny 1986/1987

Wychowawca - Tadeusz Stempniak

1.Biadasz Marlena
2.Biadasz Tomasz
3.Chruściela Renata
4.Derucki Mariusz
5.Górecka Magdalena
6.Kawski Dariusz
7.Kubicki Jarosław
8.Kuźniak Jarosław
9.Marczyńska Wioletta
10.Masternak Barbara
11.Matuszewska Barbara
12.Nowińska Emilia
13.Okupniarek Bernadetta
14.Sochacka Aneta
15.Sompolski Janusz
16.Stawski Wojciech
17.Urbaniak Magdalena
18.Wieczorek Jacek
19.Woźniak Aleksandra
20.Woźniak Józef

Rok szkolny 1987/1988

Wychowawca - Maria Boruszak

1.Antczak Iwona
2.Biadasz Elżbieta
3.Błaszczak Joanna
4.Chlebowski Janusz
5.Chruściela Radosław
6.Jacaszek Jacek
7.Janicka Iwona
8.Jędrzejaszek Grażyna
9.Kubicki Andrzej
10.Kużaj Monika
11.Langner Katarzyna
12.Ligocki Jacek
13.Nowak Waldemar
14.Pankros Agnieszka
15.Rutkowska Ilona
16.Sochacka Ewa
17.Sompolska Radosława
18.Sroka Jarosław
19.Walkowiak Anna
20.Wiśniewski Arkadiusz

Rok szkolny 1988/1989

Wychowawca - Wiesława Matuszewska

1.Andrzejak Małgorzata
2.Bartosik Marzena
3.Biadasz Marcin
4.Boruszak Izabella
5.Brzeziński Karol
6.Chałas Tomasz
7.Chruściela Maciej
8.Furmaniak Jacek
9.Ignaczak Elżbieta
10.Kawski Paweł
11.Kowalski Krystian
12.Kwaśniewski Karol
13.Kucharczak Magdalena
14.Kozłowska Beata
15.Majdecka Małgorzata
16.Marczyńska Renata
17.Margalus Agnieszka
18.Mielcarek Piotr
19.Pankros Wiesław
20.Przybylska Wioletta
21.Szymaniak Mirosław
22.Urbaniak Agnieszka
23.Urbaniak Karolina
24.Wieczorek Robert
25.Wyszpolski Robert

Rok szkolny 1989/1990

Wychowawca - Maria Boruszak

1.Andrzejewski Dariusz
2.Antczak Halina
3.Bartosik Marcin
4.Biadasz Janusz
5.Boruszak Marta
6.Derucki Andrzej
7.Giszter Mariusz
8.Ignaczak Małgorzata
9.Janicka Agnieszka
10.Kapturski Stanisław
11.Kruszka Magdalena
12.Langner Andrzej
13.Langner Renata
14.Łyskawa Dariusz
15.Maciejewski Jacek
16.Mielcarek Dorota
17.Pułról Anna
18.Rosadowski Rafał
19.Szymaniak Iwona
20.Wiśniewski Tomasz
21.Witowska Agnieszka
22.Wyszpolska Agnieszka

Rok szkolny 1990/1991

Wychowawca - Alicja Kawalec-Martysz

1.Brzezińska Monika
2.Furmaniak Stefan
3.Górecki Michał
4.Karolak Mirosław
5.Karolak Sylwia
6.Kasprzak Marzena
7.Majdecka Renata
8.Nowińska Anna
9.Owczarzak Andrzej
10.Owczarzak Anna
11.Półrul Monika
12.Rewers Marzena
13.Sobotowska Edyta
14.Sobotowski Piotr
15.Sochacki Stanisław
16.Urbaniak Sławomir
17.Uzarowicz Tomasz
18.Walkowiak Agnieszka
19.Woźniak Wioletta

Rok szkolny 1991/1992

Wychowawca - Robert Batorski

1.Gajda Tadeusz
2.Gałczyński Tomasz
3.Kozłowska Karolina
4.Łakomiak Wiesława
5.Marciniak Mariusz
6.Orzechowska Sylwia
7.Piechalak Grzegorz
8.Piotrowska Renata
9.Popielarski Grzegorz
10.Półrul Beata
11.Przybyłek Magdalena
12.Rutkowski Dariusz
13.Sochacka Katarzyna
14.Walczak Agnieszka
15.Warczygłowa Anita
16.Wieczorek Beata
17.Witowska Alicja

Rok szkolny 1992/1993

Wychowawca - Magdalena Golak

1.Andrzejewska Aneta
2.Brzezińska Hanna
3.Gorazdowska Marta
4.Kanafa Agnieszka
5.Kawski Ryszard
6.Kowalewski Tomasz
7.Marczyńska Edyta
8.Michalak Hanna
9.Parus Wiesław
10.Sobotowski Arkadiusz
11.Szczepaniak Rafał
12.Walczak Małgorzata
13.Walczak Zofia
14.Wałowski Jacek
15.Woźniak Grzegorz
16.Zejer Agnieszka

Rok szkolny 1993/1994

Wychowawca - Barbara Jarzębowska

1.Białowąs Ewelina
2.Gaca Kinga
3.Gajda Leszek
4.Giszter Łukasz
5.Gorazdowska Aleksandra
6.Górny Przemysław
7.Ignaczak Karolina
8.Jędrzejaszek Bożena
9.Kozłowski Piotr
10.Łakomiak Zbigniew
11.Łukaszewska Anna
12.Owczarzak Karol
13.Przybylski Tomasz
14.Sroka Wioletta
15.Walczak Monika
16.Wałowska Marta

Rok szkolny 1994/1995

Wychowawca - Maria Boruszak

1.Biadasz Arkadiusz
2.Biadasz Justyna
3.Biadasz Marta
4.Błaszczak Łukasz
5.Brzeziński Roman
6.Gaca Monika
7.Górecki Marcin
8.Górna Barbara
9.Imbiorowicz Lidia
10.Kasprzak Teresa
11.Kowalewska Beata
12.Majdecka Hanna
13.Musiałowska Aneta
14.Piechalak Zbigniew
15.Sochacka Maria
16.Szczepaniak Robert
17.Szymaniak Dariusz
18.Urbaniak Maciej
19.Warczygłowa Joanna
20.Wieczorek Łukasz

Rok szkolny 1995/1996

Wychowawca - Ewa Pokorska-Furmaniak

1.Antczak Agnieszka
2.Antczak Grzegorz
3.Brzezińska Magdalena
4.Chałas Łukasz
5.Czerniak Agnieszka
6.Diakowski Krzysztof
7.Drzewiecki Arkadiusz
8.Guszczyńska Alicja
9.Górecki Łukasz
10.Imbiorowicz Mariusz
11.Konieczka Tomasz
12.Kowalczyk Katarzyna
13.Kozłowska Marlena
14.Łukaszewska Magdalena
15.Łyskawa Zbigniew
16.Ostrowski Jan
17.Reks Michał
18.Rewers Aneta
19.Siwiński Daniel
20.Strzelińska Donata
21.Strzelińska Karina
22.Stuczyńska Agnieszka
23.Szczepaniak Katarzyna
24.Witowska Paulina

Rok szkolny 1996/1997

Wychowawca - Alicja Kawalec-Martysz

1.Antczak Anna
2.Biadasz Justyna
3.Guszczyńska Elżbieta
4.Kaczor Dawid
5.Kamińska Ewelina
6.Kamiński Łukasz
7.Kasprzak Andrzej
8.Kawska Karolina
9.Kopczyńska Monika
10.Król Mariusz
11.Matyjaszek Krzysztof
12.Okulski Maciej
13.Półrul Marta
14.Rosadowska Ewelina
15.Samsonowska Barbara
16.Szymaniak Urszula
17.Witowska Ewa
18.Witowska Lidia
19.Woźniak Jolanta
20.Woźniak Rafał

Rok szkolny 1997/1998

Wychowawca - Robert Batorski

1.Antczak Radosław
2.Bagiński Stanisław
3.Biadasz Paweł
4.Brzezińska Anita
5.Drzewiecki Andrzej
6.Górecka Ewelina
7.Imbiorowicz Arkadiusz
8.Konieczka Marta
9.Kowalewski Krzysztof
10.Kujawa Karolina
11.Kujawa Przemysław
12.Majdecka Sylwia
13.Matuszewska Anna
14.Rosadowski Dariusz
15.Sochacki Michał
16.Szczepaniak Daniel
17.Święcicki Artur
18.Woźniak Dorota
19.Woźniak Marcin

Rok szkolny 1998/1999

Wychowawca - Barbara Jarzębowska

1.Antczak Daniel
2.Bagiński Marcin
3.Biadasz Milena
4.Błaszczak Agata
5.Król Krzysztof
6.Kukla Patryk
7.Łakomiak Marcin
8.Marczyńska Monika
9.Matyjaszek Marta
10.Okulski Michał
11.Owczarzak Dawid
12.Piechalak Krzysztof
13.Pułról Piotr
14.Rosadowska Monika
15.Stawski Łukasz
16.Stodolny Daniel
17.Stróżyk Emilia
18.Szelewska Maria
19.Wieczorek Jakub
20.Witowski Adam
21.Witowski Paweł

Rok szkolny 1998/1999

Wychowawca - Ewa Pokorska-Furmaniak

Pierwszy rocznik, który będzie kontynuował naukę w gimnazjum

1.Bagrowski Daniel
2.Bryk Katarzyna
3.Drop Arkadiusz
4.Gorazdowska Alicja
5.Grzelak Krystian
6.Ignaczak Justyna
7.Kamińska Katarzyna
8.Kobylarz Paulina
9.Kowalewski Jacek
10.Kupczyńska Anita
11.Matuszewska Ewelina
12.Matuszewski Krzysztof
13.Nowiński Tomasz
14.Rewers Natalia
15.Rosadowska Katarzyna
16.Święcicka Katarzyna
17.Wośkowiak Karol

Rok szkolny 1999/2000

Wychowawca - Alicja Kawalec-Martysz

1.Bagińska Ilona
2.Bagrowski Patryk
3.Kasprzyk Cezary
4.Kowalewski Remigiusz
5.Matuszewska Milena
6.Pirucki Przemysław
7.Półról Justyna
8.Przybylski Jakub
9.Pułról Waldemar
10.Reks Piotr
11.Sądkiewicz Andrzej
12.Stróżyk Natalia
13.Stuczyński Błażej
14.Urbańska Ewa
15.Warczygłowa Daniel
16.Wośkowiak Anna
17.Zaparta Sandra
18.Zaparty Mariusz

Rok szkolny 1999/2000

Wychowawca - Maria Boruszak

Ostatnia klasa ósma

1.Białoskórska Karolina
2.Białowąs Urszula
3.Gromadziński Mariusz
4.Kaczmarek Aleksandra
5.Kowalczyk Piotr
6.Kozłowska Anna
7.Kujawa Kamila
8.Kujawa Piotr
9.Kupczyński Adrian
10.Matysiak Daniel
11.Rosadowska Beata
12.Szczepaniak Magdalena
13.Szelewski Błażej
14.Uzarowicz Alicja
15.Woźniak Marika
16.Zaparta Anna

Rok szkolny 2000/2001

Wychowawca - Robert Batorski

1.Gaca Marta
2.Grzelak Dawid
3.Kaczmarek Marta
4.Kapturski Michał
5.Król Urszula
6.Parus Ilona
7.Pilarczyk Marcin
8.Półrul Paweł
9.Rosadowska Anna
10.Sroczyński Kamil
11.Stodolny Eliasz
12.Stróżyk Adrian
13.Urbański Adam
14.Woźniak Damian
15.Woźniak Malwina
16.Woźniak Weronika

Rok szkolny 2001/2002

Wychowawca - Ewa Pokorska-Furmaniak

1.Ciesielski Krystian
2.Derucka Paulina
3.Drop Lidia
4.Drzewiecka Angelika
5.Frontczak Marta
6.Gaca Kamila
7.Giszter Weronika
8.Kasprzyk Malwina
9.Kobylarz Karolina
10.Matuszak Joanna
11.Matuszewski Dawid
12.Musiałowski Rafał
13.Pirucka Ewelina
14.Pirucki Kamil
15.Rewers Marcin
16.Rosadowska Natalia
17.Smarzyński Artur
18.Wośkowiak Paweł
19.Woźniak Joanna

Rok szkolny 2002/2003

Wychowawca - Alicja Kawalec-Martysz

1.Chlebowska Marta
2.Jabłoński Mateusz
3.Kasprzyk Emil
4.Kozłowska Katarzyna
5.Kreczmer Monika
6.Kujawa Michał
7.Łodziewski Adrian
8.Marczyńska Dominika
9.Matuszewska Marta
10.Nowak Joanna
11.Pirucki Jacek
12.Słyk Paulina
13.Sroczyński Konrad
14.Stogiński Piotr
15.Stuczyński Kamil
16.Suszka Artur
17.Woźniak Justyna
18.Zaparty Łukasz

Rok szkolny 2003/2004

Wychowawca - Robert Batorski

1.Czerniak Łukasz
2.Drop Malwina
3.Frontczak Michał
4.Grzelak Paweł
5.Guszczyński Damian
6.Jabłoński Michał
7.Kapturska Justyna
8.Matuszak Sylwia
9.Parus Krystian
10.Powałowska Daria
11.Rewers Patryk
12.Rzemyszkiewicz Klaudia
13.Woźniak Angelika
14.Woźniak Łukasz

Rok szkolny 2004/2005

Wychowawca - Ewa Pokorska-Furmaniak

1.Bagrowski Marcin
2.Bagrowski Patryk
3.Grzelak Piotr
4.Jarząbek Michał
5.Kopczyńska Sylwia
6.Kozakowski Kamil
7.Kujawa Patryk
8.Lepel Jakub
9.Makowski Daniel
10.Małowiecki Marcin
11.Matuszak Wioletta
12.Ostrowski Mateusz
13.Sieczkarek Klaudia
14.Słyk Marcin
15.Stodolna Amanda
16.Suszka Wojciech
17.Tabert Katarzyna
18.Witowski Piotr
19.Zaparta Marta

Rok szkolny 2005/2006

Wychowawca - Barbara Jarzębowska

1.Antczak Adam
2.Bagrowska Milena
3.Batorska Eryka
4.Ciesielski Daniel
5.Drzewiecka Justyna
6.Gaca Tomasz
7.Ignaczak Martyna
8.Janicki Paweł
9.Majdecki Patryk
10.Makowski Bartosz
11.Małowiecki Adam
12.Mikołajczak Julia
13.Nowak Karolina
14.Ostrowski Bartosz
15.Pilarczyk Natalia
16.Ptaszyńska Joanna
17.Urbaniak Julita
18.Wasielewska Malwina
19.Wośkowiak Anita
20.Zaparta Justyna

Rok szkolny 2006/2007

Wychowawca - Alicja Kawalec-Martysz

1.Ciążeńska Dominika
2.Czerniak Małgorzata
3.Drop Edyta
4.Jabłońska Agnieszka
5.Jarząbek Michał
6.Kozakowska Joanna
7.Kreczmer Mateusz
8.Langner Adrian
9.Łodziewski Daniel
10.Machnikowski Wojciech
11.Małowiecka Karolina
12.Małowiecki Rafał
13.Matysiak Milena
14.Pirucka Klaudia
15.Powałowski Marcin
16.Przybylska Magdalena
17.Zaparty Mateusz

Rok szkolny 2007/2008

Wychowawca - Ewa Pokorska-Furmaniak

1.Ciemniewski Dominik
2.Drop Krzysztof
3.Grodzki Adrian
4.Janicka Natalia
5.Kozłowska Joanna
6.Łodziewski Łukasz
7.Machnikowska Marta
8.Maciejewska Paulina
9.Małowiecka Anna
10.Małowiecki Łukasz
11.Matysiak Mateusz
12.Mikołajczak Adam
13.Nowiński Piotr
14.Pirucki Rafał
15.Sieczkarek Sebastian
16.Siuba Patryk
17.Tabert Marcelina
18.Urbaniak Adrian
19.Urbaniak Rafał
20.Wasielewski Adrian
21.Zaparta Milena

Rok szkolny 2008/2009

Wychowawca - Barbara Jarzębowska

1.Adamczyk Monika
2.Adamczyk Monika
3.Biadasz Luiza
4.Chlebowski Mateusz
5.Dziarski Sebastian
6.Guszczyński Dawid
7.Imbiorowicz Joanna
8.Jankowska Monika
9.Jarząbek Kamil
10.Kasprzyk Brajan
11.Kozłowska Marta
12.Ligocki Dawid
13.Maciejewski Adrian
14.Nowaczyk Daria
15.Pirucka Anita
16.Pośpiech Joanna
17.Rewers Kamil
18.Smarzyński Krzysztof

Rok szkolny 2009/2010

Wychowawca - Emilia Czerniejewska

1.Batorski Wojciech
2.Biadasz Weronika
3.Chojnacki Artur
4.Drop Wojciech
5.Górny Łukasz
6.Jasińska Weronika
7.Kapturski Mateusz
8.Kosmowski Mateusz
9.Kusiołek Patryk
10.Kuźma Patrycja
11.Ligocka Monika
12.Małowiecki Patryk
13.Nowiński Paweł
14.Pośpiech Aleksandra
15.Przybylska Julita
16.Purol Adrian
17.Ratajczyk Arkadiusz
18.Rojek Marcin
19.Sulanowska Daria
20.Tuzik Natalia
21.Wieczorek Bartosz
22.Zabłocka Oliwia

Rok szkolny 2010/2011

Wychowawca - Ewa Pokorska-Furmaniak

1.Bagrowski Krzysztof
2.Bagrowski Sebastian
3.Chlebowska Anna
4.Czajkowski Mateusz
5.Czerniak Przemysław
6.Gorzelańczyk Wiktor
7.Ignaszak Artur
8.Jankowska Kinga
9.Jarząbek Katarzyna
10.Kamińska Marta
11.Kazimierowski Patryk
12.Klimczak Weronika
13.Kopczyński Mikołaj
14.Królak Szymon
15.Kuźma Jakub
16.Łechtańska Agata
17.Łyskawa Aleksandra
18.Makowska Wiktoria
19.Maze Kamil
20.Okulska Paulina
21.Parus Maciej
22.Rządziński Adrian
23.Rzyska Dominika
24.Świątnicki Hubert
25.Święcicki Patryk
26.Zabłocki Krzysztof


Rok szkolny 2011/2012

Wychowawca - Barbara Jarzębowska

1.Antczak Weronika
2.Błaszczak Piotr
3.Chałas Konrad
4.Ciesielska Milena
5.Czerniak Wiktor
6.Dziewiątka Karolina
7.Gromadzińska Andżelika
8.Haremza Lidia
9.Ignaczak Eliza
10.Kruszka Alicja
11.Ligocki Daniel
12.Łodziewska Elżbieta
13.Matysiak Patrycja
14.Michalczyk Maciej
15.Nowiński Adrian
16.Pankros Kamil
17.Parus Anita
18.Piasecki Dawid
19.Ratajczyk Remigiusz
20.Stuczyński Sebastian
21.Szygenda Marta
22.Tuzik Damian
23.Ziółkowski Bartosz


Rok szkolny 2012/2013

Wychowawca - Emilia Czerniejewska

1.Gaca Wiktoria
2.Jabłońska Katarzyna
3.Jabłoński Kacper
4.Koniecki Dominik
5.Kozakowski Dawid
6.Kozłowska Blanka
7.Kozłowska Wiktoria
8.Kupińska Agnieszka
9.Kusiołek Przemysław
10.Maciejewska Wiktoria
11.Mielcarek Wiktor
12.Nowiński Marcin
13.Półról Julia
14.Pułról Łukasz
15.Ratajczyk Szymon
16.Tygielska Sandra
17.Urbaniak Julia
18.Urbaniak Mateusz
19.Wieczorek Natalia
20.Woźniak Patrycja


Rok szkolny 2013/2014

Wychowawca - Ewa Pokorska-Furmaniak

1.Adamczyk Mateusz
2.Chałas Jakub
3.Czerniak Aleksandra
4.Drzewiecki Filip
5.Gierszendorf Cezary
6.Gołdych Julia
7.Górny Bartłomiej
8.Hałas Katarzyna
9.Kawski Bartosz
10.Kaźmierczak Weronika
11.Klepacz Natalia
12.Konieczka Paulina
13.Kosmowski Bartosz
14.Kozłowski Szymon
15.Machnikowska Joanna
16.Maciejewski Eryk
17.Maciejewski Klaudiusz
18.Majdecki Dawid
19.Marciniak Dawid
20.Piotrowska Martyna
21.Przybylski Jakub
22.Sikorska Alicja
23.Strugalska Julia
24.Urbaniak Łukasz
25.Wieczorek Filip
26.Wośkowiak Lena


Rok szkolny 2014/2015

Wychowawca - Barbara Jarzębowska

1.Balcerzak Dominik
2.Chałas Celina
3.Chojnacka Paulina
4.Czajkowska Marta
5.Czerniak Szymon
6.Gruszczyński Ernest
7.Kapela Bartosz
8.Kopczyński Kamil
9.Kostrzewa Norbert
10.Lenartowski Adrian
11.Mielcarek Artur
12.Pankros Monika
13.Pilarczyk Weronika
14.Powałowska Wiktoria
15.Ratajczyk Jakub
16.Spławski Eryk
17.Tomaszewska Wiktoria
18.Wierzchowiecka Martyna
19.Wiśniewski Tobiasz
20.Wośkowiak Dominika
21.Zaradzka Karina
22.Zaparty Marcin


Rok szkolny 2015/2016

Wychowawca - Robert Batorski

1.Szymon Dziewiątka
2.Kinga Frontczak
3.Szymon Gajda
4.Ewelina Gałczyńska
5.Zofia Hyża
6.Izabela Klepacz
7.Wiktor Kochański
8.Michalina Kujawa
9.Eryka Ławniczak
10.Julita Ławniczak
11.Aleksandra Łechtańska
12.Małgorzata Machnikowska
13.Wiktor Rosadowski
14.Aleksandra Rządzińska
15.Wiktoria Siwińska
16.Patryk Słyk
17.Dominik Wrotecki


Rok szkolny 2016/2017

Wychowawca - Ewa Łechtańska

1. Jakub Biadasz
2.Wiktoria Biadasz
3.Michał Błaszczak
4.Kacper Kapturski
5.Natasza Kawska
6.Daniel Łyskawa
7.Klaudia Paszek
8.Maria Pietryga
9.Kacper Ratajczyk
10.Kacper Rempiński
11.Julia Stogińska
12.Karolina Sulanowska
13.Julia Szczepankiewicz
14.Julita Tomaszewska
15.Artur Wieczorek
16.Beata Witkowska


Rok szkolny 2017/2018

Wychowawca - Ewa Pokorska-Furmaniak

1.Nikola Balcerzak
2.Aleksandra Konieczka
3.Paweł Kuźniak
4.Kornelia Langner
5.Hubert Nowiński
6.Wojciech Pankowski
7.Maja Przybylska
8.Julia Sikorska
9.Jakub Sochacki
10.Justyna Wieczorek

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni