Dla Rodziców
Zasady i dokumenty dotyczące rekrutacji do szkoły

Uchwała nr XLIV/304/17 Rady Gminy Słupca

Uchwała nr XLIV/305/17 Rady Gminy Słupca

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do publicznej szkoły podstawowej

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni