Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018


26 stycznia 2018

2 maja 2018

4 maja 2018

21 maja 2018

1 czerwca 2018

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni