Innowacja pedagogiczna ORTOfajnaGRAFIA
Autor: Barbara Jarzębowska


Celem głównym było opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania. Inne cele todoskonalenie umiejętności poprawnej pisowni,poznawanie i utrwalanie podstawowych zasad ortografii poprzez naukę i zabawę, kształtowanie spostrzegawczości ortograficznej oraz pamięci wzrokowej, właściwie przygotowanie się do konkursu ortograficznego, wzbogacanie słownictwa, pobudzanie aktywności i kreatywności, rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.

Realizując cele innowacji, uczniowie podejmowali się wielu zadań. Dużą popularnością cieszyła się zabawa w ortograffiti. Na tablicy zastało umieszczonych ponad trzysta wyrazów z trudnością ortograficzną. Graffitowy zapis miał również wpływ na rozwijanie spostrzegawczości oraz utrwalanie umiejętności "widzenia wyrazu". Inną ciekawą formą wizualną było prowadzenie na bieżąco kącików ortograficznych ze słownictwem charakterystycznym dla danego przedmiotu. Powstały kąciki: historyczny, przyrodniczy, polonistyczny, muzyczny, komputerowy, techniczny i matematyczny. Dużą pomysłowością wykazali się uczniowie, prowadzący bogate w zasób słownictwa, piękne pod względem plastycznym słowniczki ortograficzne Podczas realizacji treści programowych w czasie zajęć lekcyjnych i kół założone cele realizowane były różnymi metodami i formami pracy. Duże zaangażowanie i kreatywność uczniów pojawiała się podczas pracy mnemotechnikami. Uczniowie tworzyli łańcuchy skojarzeń i ciągi znaczeniowe związane z określoną trudnością ortograficzną, redagowali historyjki ortograficzne oraz treści dyktand. Metody aktywizujące mobilizowały dzieci do twórczych działań podczas zabaw i gier dydaktycznych, burzy mózgów. Eksponowane były mocne strony uczniów , szczególnie tych z problemami ortograficznymi. Ciekawe, oryginalne pomysły czy prawidłowo wykonane zadania nagradzane były pochwałami lub dobrymi ocenami.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni