Innowacja pedagogiczna TEATROMANIAK
Autor: Barbara Jarzębowska


Celem głównym innowacji jest wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia poprzez obcowanie ze światem sztuki teatralnej. Inne cele to poznanie przez uczniów najważniejszych faktów związanych z historią teatru ,bogacenie słownictwa związanego z teatrem, praca nad modulacją głosu , udział w ćwiczeniach dykcyjnych, wcielenie się w role twórców spektaklu, doznanie wrażeń emocjonalnych i estetycznych, rozwijanie zdolności aktorskich, organizacyjnych, plastycznych i inne predyspozycji indywidualnych, poznanie teatru " od kuchni"- przyglądając się pracy profesjonalistów, pokonanie lęku i nieśmiałości przed przestrzenią sceniczną i publicznością, zdobywanie wrażliwości na kulturę słowa i piękno języka, wykonywanie afiszów, zaproszeń, reklam, wywiadów, zdobywanie odpowiedzialności za pracę zespołu, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, poszukiwanie różnych źródeł inspiracji twórczej.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni