Innowacja pedagogiczna BLIŻEJ FILMU
Autor: Barbara Jarzębowska


Świat kultury jest niezmiernie ważny w kształtowaniu osobowości, wrażliwości emocjonalnej czy budowania widzenia świata młodego człowieka. Film stanowi w chwili obecnej nieodłączną część życia dziecka, które większą część wolnego czasu spędza przed ekranem komputera czy telewizora, wybierając nie zawsze wartościowe propozycje, przeważnie te, w których dominuje przemoc. Zdarza się, że młodzi ludzie zachowania bohaterów przenoszą do codziennego życia, doprowadzając wielokrotnie do niebezpiecznych sytuacji. Rodzice rzadko zabierają dzieci do kina, nie kontrolują tematyki filmów, które ich pociechy oglądają. Uczniowie nie znają słownictwa charakterystycznego dla filmu, historii kina, a także etapów powstawania dzieła filmowego, dlatego uczniowie zostali wprowadzeni w świat filmu w zakresie różnych aspektów: historii, trudu tworzenia, wartościowania, poszerzania słownictwa, czy wreszcie bezpośredniego udziału w budowaniu własnego dzieła.

Wspólne oglądanie filmów, dzielenie się refleksjami, zwrócenie uwagi na określone zachowania bohaterów zarówno pozytywne jak i negatywne stanowi dobry materiał do ćwiczeń językowych, poszerzania słownictwa, logicznego myślenia, spostrzegawczości czy konstruowania wniosków, a także podniesienia wrażliwości uczniów. Ważnym aspektem innowacji stało się budowanie umiejętności wartościowania fikcji filmowej poprzez dyskusje i ukierunkowane wnioskowanie.

Nowatorskie założenie innowacji polega na poznawaniu etapów tworzenia i indywidualnym eksperymentowaniu twórczością. Uczniowie mają szansę stworzenia portfolio ulubionego aktora, plakatów filmowych, napisania autorskiego scenariusza filmowego, biorą udział w zabawach tworzenia makijażu filmowego, organizują castingi, wspólnie oglądają wiele filmów fabularnych, po których następują dyskusje dotyczące zarówno tematyki dzieła, jak i sposobów jego realizacji. Wiadomości zdobywają poprzez oglądanie filmów na temat historii powstawania filmu, rodzajów planów filmowych, gatunków i rodzajów filmowych, tworzenia efektów specjalnych. Ciekawym doświadczeniem dla dzieci było spotkanie z producentem filmowym.Rozwój techniki otwiera przed dziećmi możliwość podjęcia samodzielnych prób tworzenia filmików, m. in. przy pomocy telefonów komórkowych. Mają zatem otwarte drzwi do rozwoju kreatywności i odkrywania swoich pasji. Nagrywają wiele filmików "z życia", dydaktycznych oraz ze swoich działań podczas zajęć koła filmowego lub lekcji filmowych.Nadrzędnym jednak celem wychowawczym jest uświadomienie uczniom respektowania prawidłowych zasad nagrywania i nienaruszanie godności osobistej drugiego człowieka.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni