VIDEO NAUCZYCIEL
Autor: Jakub Woźniak


Komunikacja w dzisiejszych czasach jest bardzo ważną umiejętnością, którą nie jest łatwo opanować szczególnie w języku obcym. Sprawne posługiwanie się językiem daje wiele możliwości, swobodne funkcjonowanie za granicą, nawiązywanie nowych kontaktów, znalezienie wymarzonej pracy, podróżowanie do miejsc wcześniej nieosiągalnych.

Dominacja języka angielskiego w świecie sprawia, iż motywowanie i zachęcania uczniów do zdobywania wiedzy staje się istotnym elementem w całym procesie edukacyjnym. Bardzo ważne jest to aby nauczyciele promowali naukę języka angielskiego od najmłodszych lat, ponieważ w tym okresie zdobywanie umiejętności językowych jest dużo prostsze i efektywniejsze. Praca w szkole, ciągłe obserwacje i ewaluacja prowadzonych metod oraz działań, które nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty, poskutkowały stworzeniem innowacji pedagogicznej. Głównym jej celem jest zwiększanie wszystkich umiejętności językowych oraz przełamanie lęku przed komunikacją w języku obcym. Zainteresowanie poszczególnych uczniów tym językiem angielskim oraz ich ciągły rozwój dają nadzieję, że ta innowacja wzbudzi w pozostałych chęć podnoszenia swoich umiejętności oraz wpoi w nich przekonanie o tym, że we współczesnym świecie język angielski jest przyszłością. Atrakcyjność prowadzonych zajęć ma ogromny wpływ na przyswajanie nowych informacji, szczególnie tych językowych. Priorytetem dla mnie jest czerpanie przez uczniów przyjemności z nauki, słowa Alberta Einsteina „Nauka w szkołach powinna być prowadzona, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek” stały się inspiracją to powstania tej innowacji i spróbowania czegoś nowego, co zachęci uczniów do zaangażowania się w proces uczenia się. Rozwijanie wszystkich podstawowych elementów znajomości języka angielskiego będzie możliwe dzięki różnorodnym metodom oraz sposobom prowadzonych zajęć. Uczniowie staną się nauczycielami i to oni będą przekazywać wiedzę i informację innym. Rolą nauczyciela będzie poszerzanie umiejętności językowych, ale i kształtowanie całej osobowości. Uczniowie będą przygotowywali różnego rodzaju scenki, śpiewali piosenki, uczyli się nowego słownictwa w wybrany przez siebie sposób. Efekty ich pracy będą nagrywane i umieszczane na szkolnej stronie internetowej. W dzisiejszym świecie jednym z zainteresowań dzieci i młodzieży jest internet oraz inne nowości techniczne, dzięki nim, uczniowie z łatwością będą mogli na bieżąco oglądać i pokazywać innym wytwory własnej pracy, co na pewno wzbudzi w nich zainteresowanie do dalszej nauki. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione założenia, wierzę w to, że nauka języka angielskiego stanie się dla uczniów piękną przygodą pełną zabawy i radości. W ten sposób zachęci ich do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz aktywnego udziału w każdą lekcje języka angielskiego.


FILMY

Video-Nauczyciel - film nr 1

Video-Nauczyciel- film nr 2

Video-Nauczyciel- film nr 3

Video-Nauczyciel- film nr 4

Video-Nauczyciel- film nr 5

Video-Nauczyciel- film nr 6

Video-Nauczyciel- film nr 7

Video-Nauczyciel- film nr 8

Video-Nauczyciel- film nr 9


SŁOWNIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Autor: Jakub Woźniak


Sprawne posługiwanie się językiem angielskim w dzisiejszych czasach jest bardzo pożądaną umiejętnością. Komunikowanie się w czynnościach życia codziennego, będąc na wycieczce turystycznej czy też w pracy, daje bardzo dużo satysfakcji, a co najważniejsze pozwala na szybkie i prawidłowe zdobycie określonego celu oraz zdobywanie nowych kontaktów.

Dzisiejszy system edukacji wielokrotnie zniechęca uczniów do tego, aby ukierunkowali się i w pełni realizowali swoje plany w wybranych przez siebie przedmiotach. Poznanie jakiegokolwiek języka obcego daje uczniom wiele więcej możliwości na osiągniecie w dalszym życiu czegoś więcej. Niestety ogrom pracy, wymagań i przedmiotów sprawia, że zachęcanie uczniów i zrozumienie przez nich ważności nauki języka angielskiego staje się bardzo trudnym zadaniem. W internecie możemy spotkać wiele różnych metod i sposobów nauczania. Każda metoda ma swoich zwolenników i przeciwników. Obserwując swoich uczniów wiem, że tyle ile osób w klasie, tyle metod należałoby wprowadzić na lekcjach. Ciągłe monitorowanie pozwala mi na stwierdzenie, że w klasach są uczniowie, do których nie możemy dotrzeć i w jakikolwiek sposób zachęcić do pracy. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej daje możliwości wykazania się najaktywniejszym uczniom. Polega ona na samodzielnym wyszukiwaniu w domu zwrotów, idiomów oraz słownictwa, którym będzie można się podzielić na forum szkoły. Mniej aktywni uczniowie będą obserwowali poczynania swych kolegów, a być może także zaangażują, się w naukę nowych rzeczy. Tematy zadań będą zmieniane na początku każdego tygodnia. Uczniowie w czasie wolnym, za pomocą kolorowych markerów będą zapisywali swoje pomysły na tablicy. Tablica ta będzie pełniła rolę słownika, do którego można podejść, przeczytać i tym samym zwiększać swoje zasoby słownictwa, bez którego komunikacja jest praktycznie niemożliwa.

Innowacja ma na celu umożliwienie zaistnienia także uczniom, którzy mają większe problemy z komunikowaniem się w języku angielskim na lekcji. Każdego dnia będą mogli pokazać się bez konieczności wypowiadania się na forum. Wpłynie to nie tylko na zwiększenie umiejętności językowych, ale i podniesienie pewności siebie. A to, mam nadzieję, w przyszłości zaprocentuje i pozwoli tym uczniom otworzyć się i sprawnie komunikować się w języku angielskim. Dzięki temu zrozumieją, że porozumiewanie się za granicami swojego państwa nie musi być wcale trudne, ponieważ nie trzeba do tego złożonej gramatyki, a czasami kilka pojedynczych słów.

Galeria zdjęć


ANGIELSKIE PRZERWY
Autor: Jakub Woźniak


Sprawne posługiwanie się językiem angielskim w dzisiejszych czasach jest bardzo pożądaną umiejętnością. Komunikowanie się w czynnościach życia codziennego, będąc na wycieczce turystycznej czy też w pracy, daje bardzo dużo satysfakcji, a co najważniejsze pozwala na szybkie i prawidłowe zdobycie określonego celu oraz zdobywanie nowych kontaktów.

Dzisiejszy system edukacji wielokrotnie zniechęca uczniów do tego, aby ukierunkowali się i w pełni realizowali swoje plany w wybranych przez siebie przedmiotach. Poznanie jakiegokolwiek języka obcego daje uczniom wiele więcej możliwości na osiągniecie w dalszym życiu czegoś więcej. Niestety ogrom pracy, wymagań i przedmiotów sprawia, że zachęcanie uczniów i zrozumienie przez nich ważności nauki języka angielskiego staje się bardzo trudnym zadaniem. W internecie możemy spotkać wiele różnych metod i sposobów nauczania. Każda metoda ma swoich zwolenników i przeciwników. Obserwując swoich uczniów wiem, że tyle ile osób w klasie, tyle metod należałoby wprowadzić na lekcjach. Ciągłe monitorowanie pozwala mi na stwierdzenie, że w klasach są uczniowie, do których nie możemy dotrzeć i w jakikolwiek sposób zachęcić do pracy. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej daje możliwości wykazania się najaktywniejszym uczniom. Polega ona na samodzielnym wyszukiwaniu w domu zwrotów, idiomów oraz słownictwa, którym będzie można się podzielić na forum szkoły. Mniej aktywni uczniowie będą obserwowali poczynania swych kolegów, a być może także zaangażują, się w naukę nowych rzeczy. Tematy zadań będą zmieniane na początku każdego tygodnia. Uczniowie w czasie wolnym, za pomocą kolorowych markerów będą zapisywali swoje pomysły na tablicy. Tablica ta będzie pełniła rolę słownika, do którego można podejść, przeczytać i tym samym zwiększać swoje zasoby słownictwa, bez którego komunikacja jest praktycznie niemożliwa.

Innowacja ma na celu umożliwienie zaistnienia także uczniom, którzy mają większe problemy z komunikowaniem się w języku angielskim na lekcji. Każdego dnia będą mogli pokazać się bez konieczności wypowiadania się na forum. Wpłynie to nie tylko na zwiększenie umiejętności językowych, ale i podniesienie pewności siebie. A to, mam nadzieję, w przyszłości zaprocentuje i pozwoli tym uczniom otworzyć się i sprawnie komunikować się w języku angielskim. Dzięki temu zrozumieją, że porozumiewanie się za granicami swojego państwa nie musi być wcale trudne, ponieważ nie trzeba do tego złożonej gramatyki, a czasami kilka pojedynczych słów.

Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni