VIDEO NAUCZYCIEL
Autor: Jakub Woźniak


Komunikacja w dzisiejszych czasach jest bardzo ważną umiejętnością, którą nie jest łatwo opanować szczególnie w języku obcym. Sprawne posługiwanie się językiem daje wiele możliwości, swobodne funkcjonowanie za granicą, nawiązywanie nowych kontaktów, znalezienie wymarzonej pracy, podróżowanie do miejsc wcześniej nieosiągalnych.

Dominacja języka angielskiego w świecie sprawia, iż motywowanie i zachęcania uczniów do zdobywania wiedzy staje się istotnym elementem w całym procesie edukacyjnym. Bardzo ważne jest to aby nauczyciele promowali naukę języka angielskiego od najmłodszych lat, ponieważ w tym okresie zdobywanie umiejętności językowych jest dużo prostsze i efektywniejsze. Praca w szkole, ciągłe obserwacje i ewaluacja prowadzonych metod oraz działań, które nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty, poskutkowały stworzeniem innowacji pedagogicznej. Głównym jej celem jest zwiększanie wszystkich umiejętności językowych oraz przełamanie lęku przed komunikacją w języku obcym. Zainteresowanie poszczególnych uczniów tym językiem angielskim oraz ich ciągły rozwój dają nadzieję, że ta innowacja wzbudzi w pozostałych chęć podnoszenia swoich umiejętności oraz wpoi w nich przekonanie o tym, że we współczesnym świecie język angielski jest przyszłością. Atrakcyjność prowadzonych zajęć ma ogromny wpływ na przyswajanie nowych informacji, szczególnie tych językowych. Priorytetem dla mnie jest czerpanie przez uczniów przyjemności z nauki, słowa Alberta Einsteina „Nauka w szkołach powinna być prowadzona, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek” stały się inspiracją to powstania tej innowacji i spróbowania czegoś nowego, co zachęci uczniów do zaangażowania się w proces uczenia się. Rozwijanie wszystkich podstawowych elementów znajomości języka angielskiego będzie możliwe dzięki różnorodnym metodom oraz sposobom prowadzonych zajęć. Uczniowie staną się nauczycielami i to oni będą przekazywać wiedzę i informację innym. Rolą nauczyciela będzie poszerzanie umiejętności językowych, ale i kształtowanie całej osobowości. Uczniowie będą przygotowywali różnego rodzaju scenki, śpiewali piosenki, uczyli się nowego słownictwa w wybrany przez siebie sposób. Efekty ich pracy będą nagrywane i umieszczane na szkolnej stronie internetowej. W dzisiejszym świecie jednym z zainteresowań dzieci i młodzieży jest internet oraz inne nowości techniczne, dzięki nim, uczniowie z łatwością będą mogli na bieżąco oglądać i pokazywać innym wytwory własnej pracy, co na pewno wzbudzi w nich zainteresowanie do dalszej nauki. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione założenia, wierzę w to, że nauka języka angielskiego stanie się dla uczniów piękną przygodą pełną zabawy i radości. W ten sposób zachęci ich do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz aktywnego udziału w każdą lekcje języka angielskiego.


Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni