13 czerwca 2011
Jubileusz 50-lecia


Ten, jakże uroczysty w życiu szkolnej społeczności dzień rozpoczął się Mszą Świętą w Kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Kotuni, którą odprawił proboszcz Parafii św. Leonarda w Słupcy, ksiądz prałat Jacek Dziel. Po nabożeństwie uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi skierowali kroki w stronę szkoły, gdzie kontynuowano obchody jubileuszu.

Dyrektor szkoły Pani Jolanta Kamińska serdecznie powitała przybyłych na jubileusz, szczególnie gorąco przywitała dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły, którzy już zakończyli swoją pracę zawodową oraz zaproszonych gości i absolwentów.

Po części oficjalnej oddano głos uczniom, którzy zaprezentowali część artystyczną. Program był okazją do wspomnień, refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki płata się figle, przeżywa chwile radości, nawiązuje przyjaźnie.

Po owacjach , którymi zostali nagrodzeni występujący uczniowie oraz przygotowujący ich nauczyciele w osobach p. Barbara Jarzębowska,p. Elżbieta Chmielewska oraz p. Robert Batorski, głos zabrali zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach gratulowali tak pięknego Jubileuszu oraz dziękowali za pracę na rzecz dzieci i społeczeństwa. Głos zabrali:

Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej przybyli goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić wszystkim obecnym na uroczystości odbycie "podróży sentymentalnej" w przeszłość, Panie Emilia Czerniejewska oraz Elżbieta Chmielewska wręczały wszystkim pamiątkowe płyty, na których zostały umieszczone najważniejsze informacje dotyczące istnienia i pracy naszej szkoły w okresie 50 lat. Płyta zawierała autentyczne zapiski z kroniki prowadzonej przez Kierownika szkoły Pana Stefana Manuszaka z okresu budowy placówki, listę wszystkich dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w naszej szkole a także ponad 3500 zdjęć z życia szkoły. Płytę przygotował Pan Robert Batorski. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych ksiąg, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odnajdywanie wizerunku wychowawcy, nauczycieli.

Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni