Szkolne symbole


1. Patronka

Patronem szkoły jest Irena Kosmowska. Była ona działaczką ruchu ludowego, nauczycielką, publicystką, organizatorką pierwszych szkół rolniczych. Stefan Manuszak - ówczesny kierownik szkoły - poznał Irenę Kosmowską na jednym ze zjazdów PSL "Wyzwolenie". Po wielu latach zaproponował Jej osobę na patronkę nowej szkoły w Kotuni. Oficjalnie imię Ireny Kosmowskiej zostało nadane na rejonowej Konferencji ZNP. Miało to miejsce 2 czerwca 1962 roku. Została wówczas odsłonięta tablica pamiątkowa, która znajduje się do dziś dnia na dolnym korytarzu szkoły.
2. Sztandar

11 października 1986 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru. Fundatorem był ówczesny Komitet Rodzicielski z przewodniczącą Krystyną Piotrowską na czele. To niezapomniana chwila w historii szkoły. W skład pierwszego pocztu sztandarowego wchodzili: chorąży pocztu - Wojciech Stawski, asysta - Magdalena Urbaniak oraz Magdalena Górecka. W imieniu całej społeczności szkolnej pierwsze, uroczyste ślubowanie na sztandar złożyli: Katarzyna Langner i Radosław Chruściela - uczniowie klasy VII oraz Bernadetta Okupniarek Jarosław Kuźniak z klasy VIII. Rotę ślubowania odczytała Barbara Masternak.

Tekst Roty ślubowania:

3. Hymn

Od września 2000 roku szkoła posiada swój hymn. Jego twórcami są nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kotuni. Słowa hymnu napisała Barbara Jarzębowska, muzykę skomponował Robert Batorski.

Tekst hymnu szkoły
Zwrotka
Szkoła w Kotuni historię swą ma.
Budował ojciec i dziadek i brat.
Może więc każdy, choć mało ma lat
zostawić tu swój zaszczytny ślad.

Refren
Bo my uczniami tej szkoły jesteśmy,
a więc wysoko nasz sztandar wznieśmy.
Niechaj zostanie na zawsze wśród nas,
Wśród naszych szkolnych klas.

Zwrotka
Gospodarz lubi mieć dobry plon.
Więc dbajmy wszyscy o wspólny dom.
Bo my jesteśmy społeczność uczniowska.
I w naszych sercach o niego troska.

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni