AKCJA RODACY BOHATEROM


Kresy Wschodnie to utracone przez Polskę, w wyniku II wojny światowej, ziemie na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej. Na terenach dzisiejszej Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy żyje jeszcze garstka żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. To dla nich w Stowarzyszenie Odra - Niemen w 2010 r. stworzyło akcję Rodacy Bohaterom. Jej celem jest pomoc byłym żołnierzom Armii Krajowej, ich rodzinom oraz wszystkim potrzebującym Polakom, którzy mieszkają na terenie m.in. Białorusi, Litwy, Ukrainy i Mołdawii. Są to osoby żyjące w ubóstwie, starsze, zmagające się z trudnościami zdrowotnymi.

Nasza szkoła już po raz trzeci włączyła się w to działanie. Do końca maja br. uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieli możliwość wesprzeć Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie. Zebraliśmy duży karton żywności z długim terminem ważności. Produkty te przekazane zostały do Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, które jest koordynatorem tej akcji na naszym terenie.

Dziękujemy wszystkim osobom, które okazały dobre serce i wsparły naszych Rodaków. Nasze bezinteresowne wsparcie to wyraz podziękowania; to dowód wdzięczności za walkę o niepodległość naszej Ojczyzny oraz podziękowanie za opiekę, jaką Polacy sprawują nad polskimi miejscami pamięci na tych terenach.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni