AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA


W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy I pod kierunkiem wychowawcy Urszuli Drewniackiej realizowali ogólnopolski Program edukacyjny Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Wraz z zakończeniem realizacji zajęć dzieci przystąpiły do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, który zweryfikował ich wiedzę. Nasza szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w X - tej edycji tego programu a wszyscy uczniowie klasy I dyplomy.


Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni