100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


11 listopada w całej Polsce radowano się i świętowano 100. rocznicę istnienia naszej Ojczyzny. W Gminie Słupca obchody rozpoczęły się tuż południem zbiórką przed pałacem w Nowej Wsi. Potem nastąpił przemarsz uczestników uroczystości pod Pomnik Powstańców Styczniowych, gdzie punktualnie o godzinie 12.00 odśpiewano Hymn, a następnie odprawiona została Msza święta w intencji Polski. Po niej nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem przez przybyłe delegacje.

Druga część obchodów miała miejsce na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Opactwie. Jako pierwsza głos zabrała Pani Wójt Gminy Słupca - Grażyna Kazuś, która otworzyła uroczystość oficjalnym przemówieniem skierowanym do wszystkich zebranych. Zaprosiła też do degustacji potraw w ramach Konkursu ,,Kulinarne Orły".

Kolejnym punktem programu były występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni. Uczniowie przygotowali montaż słowno - muzyczny Tobie Ojczyzno… Młodzi artyści przekonali odbiorców, że warto ocalić od zapomnienia pieśni i piosenki patriotyczne powstające w okopach, na froncie czy w marszu legionistów i strzelców, którzy tak ofiarnie walczyli o niepodległość. Udowodnili, że młode pokolenie nie zapomniało o tych wielkich Bohaterach, którzy spełnili marzenia wielu pokoleń Polaków. Nad przebiegiem inscenizacji czuwała autorka scenariusza pani Ewa Łechtańska, której pomagała pani Justyna Skąpska. Chór wykonywał pieśni i piosenki przy akompaniamencie przygotowanym przez pana Roberta Batorskiego.

Podczas tej części uczniowie zaprezentowali nie tylko umiejętności wokalne i recytatorskie, ale także taneczne. Uroczystość uświetnili swym występem członkowie zespołu ludowego Iskierki ze Szkoły Podstawowej w Kotuni. Ich tańce spotkał się z ogromnym entuzjazmem i owacjami na stojąco. Dzieci przygotowała założycielka i opiekunka grupy pani Bożena Szelewska.

To była wspaniała lekcja patriotyzmu. Nasz Wielki Rodak - święty Jan Paweł II mówił: Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć. Pamiętajmy jednak, że sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć.

Szczególnie serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców występujących uczniów za włączenie się w realizację projektu.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni