Podsumowanie Akcji "Góra Grosza"
oraz
innowacji pedagogicznej
"Lokata Oszczędnościowa"


17 kwietnia Samorząd Uczniowski zorganizował apel, na którym została podsumowana Akcja "Góra Grosza" oraz Innowacja Pedagogiczna "Lokata Oszczędnościowa"

Akcja "Góra Grosza" jest w naszej szkole prowadzona od wielu lat. Klasyfikacja poszczególnych klas przedstawia się następująco;

I miejsce klasa I - 136,96 zł

II miejsce klasa V - 90,80 zł

III miejsce klasa III - 59,10 zł

IV miejsce klasa IV - 48,14 zł

V miejsce klasa VI - 40,62 zł

VI miejsce klasa VA - 18,24 zł

VII miejsce klasa II - 16,35 zł

Przewodniczący klas odebrali z rąk dyrektora szkoły pamiątkowe dyplomy, a najlepsze klasy zostały nagrodzone drobnymi upominkami - skarbonkami.

Wszystkim klasom serdecznie dziękujemy za udział w Akcji.

W drugiej części spotkania pan Jakaub Woźniak podsumował zakończoną wcześniej akcję "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Podczas tej akcji, dzięku zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i rodziców naszych uczniów zebrano ogromną ilość elektrośmieci o wadze 4359 kg czyli ponad 4 tony. Samorząd otrzymał w zamian za to możliwość dokonania zakupu materiałów biurowych i audiowizualnych na kwotę 872 złotych. Zostało zakupionych 16 par słuchawek z mikrofonami, które już są wykorzystywane na lekcjach informatyki oraz laminarka z zestawem folii do laminowania.

W ostatniej części apelu opiekunowie Samorządu Uczniowskiego podsumowali działania związane z prowadzeniem w szkole od września 2018 roku innowacji pedagogicznej "Lokata Oszczędnościowa". Celem tej innowacji było zwrócenie uwagi na to, że pracując razem na wybrany przez siebie cel, można osiągnąć ogromny sukces, jakim jest uśmiech drugiej osoby, zakupienie pomocy dydaktycznych czy innych wymarzonych przez siebie rzeczy. I właśnie podczas apelu i prezentacji zakupionych dla szkoły pomocy dydaktycznych, było widać ten najbardziej chyba oczekiwany cel na twarzach całej społeczności szkolnej - czyli ogromny uśmiech. Zebrano ponad 370 złotych. Kwota ta została przeznaczona na zakup robota reagującego na mowę ludzką i rysującego zaprogramowane figury, dwa zestawy do składania pojazdów i maszyn rolniczych oraz zestaw do składania ludzkiego szkieletu wraz z wewnętrznymi organami.

Na zakończenie apelu pani dyrektor podziękowała Samorządowi Uczniowskiemu oraz opiekunom za inicjatywę, za owocne działania, i za ten wspaniały efekt.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni