Zakończenie roku szkolnego 2018/2019


W dniu 19 czerwca br., odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019, która jak co roku rozpoczęła się od uroczystej Mszy Świętej, po której cała społeczność szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej.

Na uroczystości byli obecni również zaproszeni goście: zastępca Wójta Gminy Słupca pan Cezary Przybylski, prezes Stowarzyszenia "Nasze Dzieci Nasza Szkoła" pani Agnieszka Łechtańska oraz proboszcz Parafii Św. Leonarda w Słupcy ksiądz Zbigniew Szyk.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich zgromadzonych oraz podsumowania mijającego roku szkolnego. Pani Dyrektor przedstawiła największe osiągnięcia naszych uczniów. Dwie uczennice Klaudia Liczycka oraz Alicja Wierzchowiecka za najwyższe osiągnięcia w nauce odebrały nagrodę książkową, ufundowaną przez Wójta Gminy Słupca. Nagrody wręczył zastępca Wójta pan Cezary Przybylski. W dalszej części uroczystości pani Dyrektor wraz z wychowawcami wręczała świadectwa, dyplomy i nagrody uczniom, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2018/2019 najwyższe wyniki w nauce. Wręczono również inne nagrody za udział w konkursach organizowanych w tym roku szkolnym, nagrody najlepszego czytelnika oraz za działalność na rzecz Samorządu Uczniowskiego, a także za działalność artystyczną w szkolnym zespole tanecznym.

Następnie pani Dyrektor podziękowała za współpracę pani Anecie Wroteckiej oraz pani Kamili Gruszczyńskiej, które nie będą pracowały już w naszej szkole w przyszłym roku szkolnym.

Na zakończenie pani Dyrektor życzyła wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, uczniowie natomiast rozeszli się do klas wraz z wychowawcami, aby tam otrzymać swoje świadectwa szkolne.


Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni