SPRZĄTANIE ŚWIATA


W tym roku pod hasłem "Akcja- segregacja!

2 x więcej, 2 x czyściej"

21-22-23 września

Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

To bardzo bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które "zamrażamy" w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej! Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej.

Również i w tym roku uczniowie naszej szkoły wkroczyli do akcji SPRZATANIE ŚWIATA. Uczniowie klasy szóstej przedstawili krótką inscenizację, w której zwierzęta leśne uczyły ludzi, jak dbać o ZIEMIĘ. W dalszej części akcji uczniowie wszystkich klas posprzątali tereny boiska i dookoła szkoły.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni