TOBIE OJCZYZNO


TOBIE OJCZYZNO… pod takim hasłem 26 września 2018 roku, w Miejskim Domu Kultury w Słupcy, odbył się uroczysty koncert jubileuszowy zorganizowany w ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kotuni programu edukacyjnego Radosna Niepodległość. Obchody stulecia niepodległości połączono z jubileuszem 5-lecia zespołu Iskierki ze Szkoły Podstawowej w Kotuni.

W uroczystości wzięli udział: Starosta Powiatu Słupeckiego - pan Mariusza Roga, Wójta Gminy Słupca - pani Grażyna Kazuś, Dyrektor Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Kotuni - pani Jolanta Kamińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - pani Jarosława Kobos, Prezes Stowarzyszenia NASZE DZIECI - NASZA SZKOŁA - pani Agnieszka Łechtańska, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Kotuni.

Obchody stulecia odzyskania niepodległości postanowiono świętować inaczej - radośnie. Patriotyczne Śpiewanie.... Zrodziło się z potrzeby serca... Wyrosło ze wspomnień z lat dzieciństwa i młodości, z tradycji domu rodzinnego, z osobistych doświadczeń dziadków i pradziadków. Jest w nim coś bardzo szczególnego, coś prawdziwego i bliskiego - to poczucie więzi i jedności, przywiązania i przynależności do Ojczyzny, za wolność której tak wielu ofiarowało swe życie.

Młodzi strzelcy i legioniści, którzy o niepodległość tak ofiarnie walczyli, spełnili marzenia kilku pokoleń Polaków. Kiedy szli na bój, towarzyszyły im pieśni i piosenki, powstające w okopach, na froncie, w marszu. Pozwalały przetrwać trudy walki, dodawały otuchy, rozweselały. Celem koncertu było ocalić je od zapomnienia i sprawić, żeby te pieśni ciągle żyły, żeby młode pokolenie o nich nie zapomniało. Pieśni, które są częścią naszej historii i narodowej kultury, zawsze prawdziwie wzruszały polskie serca. Dlatego nie wolno dopuścić, by dziś pozostały w pożółkłych śpiewnikach. Powinny dalej żyć, być obecne w polskiej duszy, budzić ciepłe uczucia, oddziaływać na serca i umysły kolejnych pokoleń. Wspólne śpiewanie to hołd, jaki złożono tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy dziś wolną Polskę.

Nad przebiegiem inscenizacji czuwała autorka scenariusza pani Ewa Łechtańska. Chór wykonywał pieśni i piosenki przy akompaniamencie pana Roberta Batorskiego.

Uroczystość połączona była z jubileuszem 5-lecia zespołu ludowego ,,Iskierki ze Szkoły Podstawowej w Kotuni", na którą przybyli również starsi członkowie zespołu . Tę część uroczystości poprowadziła pani Bożena Szelewska - założyciel i opiekun zespołu. Na tle prezentacji multimedialnej koleżanka opowiedziała o historii zespołu i jego osiągnięciach. Zespół powstał z inicjatywy Wójta Gminy Słupca Pani Grażyny Kazuś oraz dyrektora szkoły - Pani Jolanty Kamińskiej. Obu Paniom zespół zawdzięcza piękne stroje ludowe, w które został wyposażony przez Stowarzyszenie ,,Unia Nadwarciańska" w Słupcy.

W pierwszym roku działalności opiekę nad zespołem powierzono również pani Justynie Skąpskiej, nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej. Pierwszymi tancerzami byli uczniowie klas I - III, obecnie uczniowie klasy 7 i 8. Iskierki w swoim repertuarze posiadają kilkanaście tańców. Są to tańce narodowe oraz regionalne, takie jak: polonez, kujawiak, krakowiak, trojak, polka tramblanka, polka ,,Dziadek", ,,Szot", ,,Kłaniany", ,,Miotlarz", . Dzieci tańczą również przy pięknych pieśniach zespołu ,,Mazowsze".

W minionym 5- cio leciu zespół współpracował z różnymi instytucjami, placówkami kulturalno - oświatowymi, parafiami oraz organizacjami. wśród nich: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Urząd Gminy w Słupcy, Urząd Miasta w Słupcy, Urząd Gminy w Ostrowitem, parafie : w Słupcy i w Kowalewie.

Współpracował także z Miejskim Domem Kultury w Słupcy, Szkołą Podstawową w Cieninie Zabornym, Związkiem Harcerstwa Polskiego w Słupcy, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Gółkowie i Piotrowicach, Wiejskimi Kołami Gospodyń w Gółkowie, Kowalewie i Wierzbocicach oraz Domem Pomocy Społecznej w Zagórowie.

Iskierki swoimi występami uświetniały nie tylko uroczystości szkolne, ale również środowiskowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie, a także krajowe.

Pierwszy występ ISKIEREK odbył się w obecności zaproszonych gości podczas jasełek bożonarodzeniowych w 2013r. Dzieci wykonały wtedy poloneza do kolędy ,,Bóg się rodzi". Kolejne szkolne występy odbyły się podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Patrona Szkoły. Iskierki miały ogromny zaszczyt zatańczyć podczas wizyty w naszej szkole Prymasa Polski arc. biskupa Wojciecha Polaka oraz podczas pobytu studentów z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Panią prof. Anną Izabelą Brzezińską. W gimnazjum w Kowalewie zaprezentowały się przed gośćmi z zaprzyjaźnionej gminy Weimar z Niemiec. Dzieci bardzo chętnie brały udział w różnych uroczystościach i spotkaniach organizowanych dla społeczności lokalnej, jak np.: Dnia Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich w Gółkowie, Dzień Babci i Dziadka w Wierzbocicach oraz Dzień Seniora w Domu Opieki Społecznej w Zagórowie. Iskierki tańczyły podczas zjazdu Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy oraz wyjazdowych sesji władz powiatowych i gminnych w Ciążeniu i Kątach. Przygotowały część artystyczną z okazji jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gółkowie oraz 100-lecia OSP w Piotrowicach. Gościły podczas Gminnego Jarmarku w Ostrowitem. Zespół trzykrotnie brał udział w Charytatywnym Festynie ,,Bóg, Honor, Ojczyzna" przy parafii bł. biskupa Michała Kozala w Słupcy, dwukrotnie w dożynkach parafialnych przy kościele św. Leonarda w Słupcy oraz dożynkach parafialnych w Kowalewie, a w ubiegłym roku w powiatowych dożynkach w Słupcy. Corocznie Iskierki reprezentują nasza szkołę na Powiatowych Spotkaniach z Folklorem, których organizatorem jest Powiatowe Starostwo i Urząd Miasta w Słupcy. Dwukrotnie brały udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Słupcy. W ubiegłym roku zaprezentowały się w polonezie na I Gminnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Cieninie Zabornym. Jednak największym sukcesem i wyróżnieniem był dla nas dwukrotny udział w Gali Młodych Utalentowanych Wielkopolan w Poznaniu pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W kwietniu bieżącego roku przedstawiciele ,,Iskierek", na stadionie w Słupcy, podjęli próbę pobicia rekordu Guinnessa w tańczeniu poloneza. W ten sposób chcieli uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W czasie uroczystości Iskierki zaprezentowały kilka wybranych z repertuaru tańców. Swój występ rozpoczęły od poloneza. Młodzi wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Po części artystycznej pani Bożena Szelewska wraz z dziećmi podziękowała zaproszonym gościom za wsparcie i ogromną pomoc. Szczególne podziękowania kierowała do Pani Grażyny Kazuś - Wójta Gminy Słupca oraz Pani Jolanty Kamińskiej - dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni za inicjatywę, zaufanie i pomoc w tworzeniu zespołu, wsparcie finansowe udzielane przez wszystkie lata, a także promowanie umiejętności dzieci oraz organizację i sfinansowanie wycieczki do Tropikalnej Wyspy w Berlinie. Równie serdeczne słowa podziękowania za wspieranie działalności zespołu i współpracę skierowała do Pana Mariusza Roga - Starosty Powiatu Słupeckiego, Pani Anity Kubickiej - prezesa Stowarzyszenia ,,Unia Nadwarciańska" w Słupcy, Pani Jarosławy Kobos - dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, Pani Agnieszki Łechtańskiej - prezesa Stowarzyszenia ,,Nasze Dzieci, Nasza Szkoła" oraz do Pani Justyny Skąpskiej. Wszystkim gościom dzieci wręczyły pamiątkowe statuetki i płyty oraz podziękowały za miłe słowa, życzenia, gratulacje i upominki. Pani Bożena Szelewska podziękowała rodzicom za cierpliwość, wyrozumiałość i ciągłą gotowość do poświęcania dzieciom swojego wolnego czasu oraz za wszystkie wspólnie pokonane kilometry do różnych miejsc, gdzie dzieci mogły prezentować swoje talenty. Dzieciom i młodzieży z zespołu podziękowała za wytrwałą i aktywną pracę oraz reprezentowanie szkoły podczas licznych występów. Na zakończenie Pani dyrektor Jolanta Kamińska podziękowała wszystkim występującym dzieciom i osobom odpowiedzialnym za przygotowanie uroczystości. I tym miłym akcentem zakończono uroczystość.

Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni