Sto na Sto!- niezwykła lekcja historii


29. września to Ogólnopolski dzień głośnego czytania.. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać pięknej historii Joanny Papuzińskiej ,, Asiunia''. Lata II wojny światowej zostały opisane oczyma dziecka - autorki książki. Książkę czytały- pani Jarosława Kobos - dyrektor CUW gminy Słupca, pani Bogusława Wawrzyniak pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, dyrektor szkoły pani Jolanta Kamińska, oraz pani Magdalena Świątek - przedstawiciel rodziców.. Książka ,,Asiunia'' doskonale wpisała się w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Była świetną lekcją historii. Organizatorem tego dnia była pani Katarzyna Kulczewska - nauczyciel bibliotekarz. Bardzo dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zaproszenia.

Szkoła Podstawowa w Kotuni zakwalifikowała się do udziału w projekcie "Sto na Sto!" realizowanego we współpracy z Fundacją BGK - będącej Partnerem Strategicznym Projektu - z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach tegoż projektu 4 października w szkole odbyła się lekcja historii prowadzona przez pana Kajetana Rajskiego - redaktora naczelnego Kwartalnika ,,Wyklęci", absolwenta prawa UJ, dziennikarza i publicysty. Głównym celem spotkania było omówienie sytuacji politycznej w Polsce od momentu wybuchu II wojny światowej do okresu powojennego, w którym władzę w kraju przejęli komuniści. Wykład obejmował powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego, krótką historię przebiegu powstania warszawskiego i konsekwencje jego upadku oraz wprowadzenie w Polsce systemu komunistycznego po zakończeniu II wojny światowej.

Wykładowca, przy użyciu środków multimedialnych, przedstawił losy wybranych Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny "Inki", stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Opowiedział również o nacechowanym patriotyzmem wychowaniu w latach II Rzeczypospolitej, co przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o "Zośce", "Rudym", "Alku") i powojennego podziemia niepodległościowego.

Drugą część prelekcji poprowadził pan Gabriel Kubacki. Podzielił się z uczniami wspomnieniami o swoim ojcu - Józefie Kubackim ps. "Wicher", który był jednym z Żołnierzy Wyklętych.

Uczniowie starszych klas aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wykazując się dużą wiedzą historyczną. Najaktywniejsi zostali nagrodzeni zeszytami z serii "Drogi do Niepodległej" z wizerunkiem jednego z "ojców niepodległości". Każdy uczeń otrzymał dwustronną ulotkę stanowiącą podsumowanie przedstawionej podczas prelekcji wiedzy oraz zakładkę do książki z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych. Księgozbiór biblioteki szkolnej również zasiliły numery Kwartalnika "Wyklęci" oraz zestaw książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych.

Postaramy się kontynuować w naszej szkole pamięć o tych, którzy nie pogodzili się po II wojnie światowej ze zniewoleniem Polski - o Żołnierzach Wyklętych.

Organizatorem wydarzenia była Ewa Łechtańska.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni