W Kotuni - z profilaktyką na ty


23 stycznia odbyło się w Zespole - Szkolno - Przedszkolnym w Kotuni spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy.

Policjanci i strażacy przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Zaprezentowane zostały filmy dotyczące spędzania czasu wolnego a następnie przypomniano zasady korzystania z internetu. Pracownicy Wydziału Prewencji i Profilaktyki Komendy Powiatowej Policji podkreślali zagrożenia wynikające z cyberprzemocy i bezkrytycznego korzystania z zasobów sieci. Przedstawiciele straży zaprezentowali sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przypomnieli numery alarmowe.

Niezapomnianą atrakcją dla przedszkolaków i dzieci ze szkoły była możliwość obcowania z przedstawicielami służb mundurowych a także okazja do poznania samochodu bojowego straży pożarnej i samochodu policji.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni