Szkoła do hymnu


Nasza szkoła przyst±piła do kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu". We wtorek, 10 listopada o godzinie 11.11 cała społeczno¶ć szkolna od¶piewała "Mazurka D±browskiego". W tym roku, ze względu na ograniczenia MEN wynikaj±ce ze stanu epidemii, w każdej klasie odbyło się wspólne ¶piewanie on-line za pomoc± aplikacji Teams. Pamiętali¶my o postawie zasadniczej, stosownym ubiorze i zachowaniu szacunku podczas ¶piewania hymnu.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni