Szkoła Podstawowa w Kotuni w III edycji Cyfrowej Mapy Dorzecza Warty


W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Ireny cKosmowskiej w Kotuni przystąpili do Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Wspomniane przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a jego główny cel to podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów z wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

W ramach ,,cyfrowej szkoły" ponad dwadzieścioro uczniów z klas piątej, szóstej, siódmej i ósmej realizuje zadania przewidziane w podprojekcie o nazwie ,,Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty". Uczniowie od listopada ubiegłego roku spotykają się na cyklicznych zajęciach dodatkowych, na razie ze względu na sytuację pandemiczną realizowanych zdalnie. Opiekunami grup uczniowskich zostały panie: Emilia Balcerzak oraz Natalia Sulanowska-Szymczak, a od strony informatycznej nad wykonaniem zadań czuwa pan Robert Batorski. W ramach zajęć realizowane są dwa scenariusze: "Ceny wybranych artykułów żywnościowych w mojej miejscowości oraz na obszarze Dorzecza Warty" i "Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody i analiza jej wpływu na funkcjonowanie przyrody i społeczeństw". Zadania w ,,Cyfrowej Mapie Doliny Warty" wykonywane są we współpracy z koordynatorami naukowymi - profesorami Wydziału Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dzięki przystąpieniu do Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 szkoła w Kotuni zyskała dostęp do szerokopasmowego Internetu, a uczniowie i nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci jednego laptopa oraz 25 tabletów. Po zakończeniu projektu wspomniany sprzęt będzie służył wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni