Żywy obraz


Żywy obraz to rekonstrukcja dzieła malarskiego lub rzeźby, tworzona przy udziale ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę.

Do projektu, który był realizowany na lekcji języka polskiego, przystąpili uczniowie klasy czwartej i piątej. Zadanie polegało na wybraniu ze zbiorów muzeów internetowych dowolnego obrazu. Następnie uczniowie musieli przygotować odpowiednie tło, rekwizyty, strój, które pozwoliły im jak najwierniej odtworzyć wybrany obraz. Dawid i Zuzia zaskoczyli wszystkich dużą pomysłowością i kreatywnością.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni