15 grudnia
Projekt UKRYTE DZIEDZICTWO -
CO KRYJE POLSKA ZIEMIA?


Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klasy IV i V wzięli udział w projekcie pod patronatem MEN - UKRYTE DZIEDZICTWO - CO KRYJE POLSKA ZIEMIA? Na lekcjach historii, uczniowie krok po kroku poszerzali wiedzę o świecie ukrytego pod ziemią dziedzictwa. Poznali podstawowe pojęcia dotyczące archeologii, jej rolę jako nowoczesnej nauki oraz wkład w prowadzone aktualnie badania nad naszą wspólną przeszłością.

UKRYTE DZIEDZICTWO to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów a także promocja tych działań w społeczeństwie. Celem akcji było kształtowanie wśród młodych odbiorców świadomości obywatelskiej oraz właściwego modelu postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego. Działania realizowała Fundacja Archeologiczna Archeo. Projekt Ukryte dziedzictwo. Co kryje Polska ziemia? dofinansowany został ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni