16 paźdzernika
Konkurs frazeologiczny


16 października 2020 roku w świetlicy szkolnej został przeprowadzony konkurs frazeologiczny pt. Licz się ze słowami przeznaczony dla uczniów klas V-VIII.

Cele konkursu: podnoszenie sprawności językowej, propagowanie kultury i tradycji języka polskiego, wzbogacanie i ubarwianie języka, zwiększenie jego wyrazistości, rozwijanie zainteresowań językiem ojczystym.

Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z klas V-VIII. Klasa V: Zuzanna Świątek. Klasa VII: Jakub Rosadowski, Maciej Rosadowski, Wiktoria Szemplińska, Oliwia Matuszewska, Natalia Grzelak, Adrianna Madaj, Amelia Piotrowska. Klasa VIII: Roksana Rosadowska.

Uczniowie rozwiązywali test pisemny sprawdzający znajomość znaczenia związków frazeologicznych i umiejętność posługiwania się nimi w tekście. Osoby biorące udział w konkursie wykazały się dużą wiedzą o frazeologii.

KI miejsce - Amelia Piotrowska klasa VII (23pkt./24 pkt.)>

II miejsce - Wiktoria Szemplińska klasa VII (22pkt./24 pkt.)

III miejsce - Natalia Grzelak klasa VII ( 21pkt./ 24pkt.)

Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni