A tymczasem na polskim w starszych klasach...


W ostatnim tygodniu lutego na lekcjach języka polskiego oraz zajęciach wyrównawczych w klasie VI i VIII obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie zapoznali się z historią święta oraz ciekawostkami na temat języka ojczystego. W klasie VIII przypomnieliśmy też wydarzenia związane z zakazem używania języka ojczystego - protest dzieci z Wrześni, czy zakazy zaborców by mówić, pisać, nauczać a nawet modlić się w języku ojczystym. Wspomnieliśmy też o rusyfikacji opisywanej przez S. Żeromskiego w książce ,,Syzyfowe prace".

Uczniowie udowodnili, że język polski nie ma dla nich tajemnic. W ćwiczeniach interaktywnych sprawdzali zdobytą dotąd wiedzę z języka polskiego. Recytowali różne łamańce językowe. Niemałe zamieszanie sprawiły interaktywne ćwiczenia, sprawdzające poprawność językową i ortograficzną. Zgromadziliśmy najczęstsze błędy z naszych zeszytów.

Podsumowaniem pracy uczniów były wykonane przez nich chmury wyrazowe, które posłużą do powtórzeń i utrwalenia wiedzy.


Galeria zdjęć

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni