Poczet sztandarowy
w roku szkolnym 2019/2020


Chorąży

Szymon Łyskawa / Adrian Liczycki

Asysta

Klaudia Liczycka

Asysta

Nadia Madaj

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni