Poczet sztandarowy
w roku szkolnym 2017/2018


Chorąży

Patryk Wrotecki

Asysta

Maja Przybylska

Asysta

Klaudia Liczycka

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni