Poczet sztandarowy
w roku szkolnym 2022/2023


Chorąży

Oskar Kamiński

Asysta

Gabriela Sochacka

Asysta

Julia Dominiak

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni