Rada Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018


Przewodniczący

Agnieszka Łechtańska

Zastępca

Anna Kamińska

Skarbnik

Sylwia Sochacka

Sekretarz

Ewa Pietryga

Członek

Joanna Madaj

Członek

Dorota Rosadowska-Woźniak

Członek

Magdalena Świątek

Przedstawiciele Rad Oddziałowych

Klasa I

Anna Kamińska, Wioletta Wziętek, Sabina Antczak

Klasa II

Magdalena Świątek, Angelika Kupczyńska, Elżbieta Jarońska

Klasa III

Ewa Pietryga, Lidia Ślugaj, Andżelika Woźniak

Klasa IVA

Dorota Woźniak-Rosadowska, Małgorzata Dobrychłop, Aneta Kosman

Klasa IVB

Joanna Madaj, Agnieszka Piotrowska, Marlena Kujawa

Klasa V

Agnieszka Łechtańska, Marta Liczycka, Ilona Rempińska

Klasa VI

Sylwia Sochacka, Aneta Langner, Urszula Pankowska

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni