Rada Rodziców
w roku szkolnym 2019/2020


Przewodniczący

Agnieszka Łechtańska

Zastępca

Anna Kamińska

Skarbnik

Karolina Walkowska

Sekretarz

Natalia Wawrzyniak

Członek

Ewelina Rogowicz

Członek

Marika Sosnowska

Członek

Michał Reks

Członek

Anita Romańska

Przedstawiciele Rad Oddziałowych

Klasa I

Anita Romańska, Sylwia Patoka, Jolanta Mikołajczyk, Monika Rosadowska

Klasa II

Natalia Wawrzyniak, Beata Chojnacka, Anna Czaplicka,

Klasa III

Anna Kamińska, Wioletta Wziętek, Sabina Antczak

Klasa IV

Ewelina Rogowicz, Magdalena Świątek, Luzia Tupalska, Andżelika Kupczyńska

Klasa V

Michał Reks, Lidia Ślugaj, Dariusz Rutkowski

Klasa VIA

Karolina Walkowska, Kamila Gruszczyńska, Dorota Woźniak-Rosadowska

Klasa VIB

Marika Sosnowska, Iwona Kuźma, Agnieszka Matuszewska,

Klasa VII

Agnieszka Łechtańska, Kamila Głowala, Marta Liczycka

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni