Rada Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018


Przewodniczący

Agnieszka Łechtańska

Zastępca

Anna Kamińska

Skarbnik

Luiza Tupalska

Sekretarz

Natalia Wawrzyniak

Członek

Agnieszka Piotrowska

Członek

Aneta Kosman

Członek

Michał Reks

Przedstawiciele Rad Oddziałowych

Klasa I

Natalia Wawrzyniak, Aleksandra Górna, Magdalena Świątek

Klasa II

Anna Kamińska, Wioletta Wziętek, Sabina Antczak

Klasa III

Luiza Tupalska,Przemysław Andrzejewski, Monika Śliwczyńska

Klasa IV

Michał Reks, Lidia Ślugaj, Dariusz Rutkowski

Klasa VA

Aneta Kosman, Wioletta Hałas, Anna Grzelak

Klasa VB

Agnieszka Piotrowska, Beata Spławska, Marika Sosnowska

Klasa VI

Agnieszka Łechtańska, Izabela Zaradzka, Kamila Głowala

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni