Zarząd Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018


Przewodniczący

Maja Przybylska

Zastępca

Paweł Kuźniak

Sekretarz

Zuzanna Kujawa

Skarbnik

Amelia Piotrowska

Łącznik z biblioteką

Kornelia Langner

Członek Zarządu

Nadia Madaj

Członek Zarządu

Klaudia Liczycka

Członek Zarządu

Marcelina Przybylska

Członek Zarządu

Adrianna Madaj

Członek Zarządu

Wojciech Rosadowski

Członek Zarządu

Maria Hałas

Członek Zarządu

Natalia Grzelak

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018


Ewa Pokorska-Furmaniak
Justyna Skąpska

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni