Zarząd Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2018/2019


Przewodniczący

Marcelina Przybylska

Zastępca

Klaudia Liczycka

Sekretarz

Amelia Piotrowska

Skarbnik

Nadia Madaj

Członek Zarządu

Alicja Gruszczyńska

Członek Zarządu

Zuzanna Kujawa

Członek Zarządu

Magdalena Klepacz

Członek Zarządu

Jakub Rosadowski

Członek Zarządu

Fabian Chałas

Członek Zarządu

Julia Dominiak

Członek Zarządu

Zuzanna Woźniak

Członek Zarządu

Gabriela Sochacka

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2018/2019


Jakub Woźniak
Robert Batorski

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni