Dziecięcy Zespół Ludowy
ISKIERKI


Dziecięcy zespół ludowy ISKIERKI Z Kotuni powstał w listopadzie 2013r. Inspiracją do założenia zespołu były stroje ludowe, które z inicjatywy Wójta Gminy Słupca, pani Grażyny Kazuś, otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska w Słupcy. Grupę taneczną tworzą w każdym roku nowi uczniowie z klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Kotuni. Jej opiekunem jest pani Bożena Szelewska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Młodzi tancerze swoimi występami uświetniali uroczystości i imprezy szkolne, gminne i powiatowe.


Zespół tańczył przy następujących utworach muzycznych:

1.Polonez z filmu A. Wajdy - ,,Pan Tadeusz"
2.Trojak ,,Zasiali górale"
3.Kujawiak
4.Polka ,,Dziadek"
5.,,A jak będzie słońce i pogoda" - muzyka i śpiew zespołu Mazowsze
6.,,Łowiczanka" - muzyka i śpiew zespołu Mazowsze
7.,,Szot"
8.,,Zwodzony"
9.,,Kłaniany"
10.,,Miotlarz"

Występy ,, Iskierek" w kolejności chronologicznej:

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni