Szkoła Promująca Zdrowie


Od wielu lat nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Uczestniczymy w wielu programach , projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia, np. "Trzymaj formę", "Aktywnie po zdrowie", "Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy", "Klub Bezpiecznego Puchatka", "Wolność oddechu - zapobiegaj astmie", "Nie pal przy mnie, proszę", "Ratujemy i uczymy ratować". Mamy świetny program profilaktyczny szkoły , realizujemy treści ścieżki prozdrowotnej i ekologicznej.

Działania te łączą nas z siecią Szkół Promujących Zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam dobrym sposobem kontynuacji naszej pracy. W związku z tym dnia 14 września 2010 roku Rada Pedagogiczna podjęła dezyzję o przystąpieniu do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Powołany został koordynator projektu p. Robert Batorski i szkolny zespół koordynujący, w składzie: p. Urszula Drewniacka oraz p. Ewa Pokorska- Furmaniak.

Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej oraz przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej a także szkoły promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i podejmowanie działań dla zdrowia.


REALIZACJA ZADAŃ
Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni